Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Hoàng Lân | Thứ Sáu, 09/08/2019 17:08 GMT +7

 Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ  ở các cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.


Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa công vụ (ảnh minh họa).


Kế hoạch số 163/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Ngoài mục đích khắc phục hạn chế, tồn tại để xây dựng phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, kế hoạch còn hướng tới bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Những nội dung thực hiện Đề án Văn hóa công vụ được chỉ ra trong Kế hoạch gồm: Hoàn thiện các quy định liên quan tới văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị, trong đó có Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ phối hợp triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung liên quan; nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định của thành phố về văn hóa công vụ sau khi có quy định mới bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; nghiên cứu hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ theo thẩm quyền và phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị mình; tăng cường tuyên truyền về văn hóa công vụ...

Từ nay đến năm 2020, thành phố hoàn thành việc tổ chức các chương trình bồi dưỡng văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí về văn hóa công vụ; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ.

Nguồn: HNMO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}