Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 19/01/2021 16:55

Văn nghệ sỹ:

 

Hà Nội: Sẽ Vinh Danh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu đồng hành vì sự nghiệp phát triển SVC Thủ đô đợt I năm 2017

Quyết Tuấn | Thứ Năm, 23/11/2017 21:20 GMT +7

Thực hiện Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội và Chương trình công tác năm 2017, sau khi trao đổi và thống nhất với các Hội thành viên, Hội Liên kết, Hội Kết nghĩa và một số cơ quan báo chí đồng hành, Thường trực Hội Sinh Vật Cảnh Thành phố Hà Nội đã quyết định tổ chức Lễ vinh danh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu đồng hành vì sự nghiệp phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô đợt I năm 2017.

Cúp Vinh danh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiểu biểu đồng hành vì sự phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô đợt I năm 2017.

Việc Vinh danh được thực hiện theo Quy chế Vinh danh gồm những nội dung chính như sau:

1. Mục đích: Nhằm tri ân và kịp thời khen thưởng động viên cán bộ, hội viên, Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu trong và ngoài thành phố Hà Nội đã có nhiều thành tích trong xây dựng tổ chức Hội và phát triển phong trào Sinh Vật Cảnh Thủ đô. Trọng tâm là xây dựng Sinh Vật Cảnh thành một ngành sinh tế sinh thái có giá trị cao góp phần xây dựng Đô thị Văn minh, Nông thôn mới và đề án tài cấu trúc ngành Nông nghiệp phát triển Nông thôn theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững và đồng hành với Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, hướng về cộng đồng.

Thường trực Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội họp với các đơn vị có liên quan về việc tổ chức Lễ Vinh danh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiểu biểu đồng hành vì sự phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô đợt I năm 2017. 

2. Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, hội viên, Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn trong và ngoài thành phố Hà Nội.

3. Tiêu chuẩn:

3.1. Tán thành Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan;

3.2. Không bị một hình thức kỷ luật nào của Đảng và Nhà nước;

3.3. Đã tích cực tham gia một trong những hoạt động do Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội tổ chức từ năm 2010 đến nay;

3.4. Đóng Hội phí đầy đủ (đối với hội viên) và tích cực đóng góp vật chất và tinh thần cho Hội:

3.5. Tiếp tục cam kết đồng hành ủng hộ vật chất và tinh thần góp phần xây dựng tổ chức Hội và phong trào Sinh vật cảnh Thủ đô cũng như Chương trình "Sinh Vật Cảnh Hà Nội với cả nước, Sinh Vật Cảnh cả nước với Hà Nội";

3.6. Tự nguyện đồng hành và hỗ trợ một phần kinh phí để tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu Sinh Vật Cảnh Thủ đô, Chi phí tổ chức sự kiện Vinh danh này;

3.7. Đồng tình với tất cả các nội dung trong chương trình "VINH DANH NGHỆ NHÂN DOANH NHÂN CHỦ NHÀ VƯỜN TIÊU BIỂU ĐỒNG HÀNH VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SINH VẬT CẢNH THỦ ĐÔ ĐỢT I NĂM 2017".

4. Thời gian: Hạn cuối đăng ký xét duyệt và ngày 02/12/2017. Hết thời hạn nói trên, BTC Chương trình sẽ tự đề xuất danh sách mời các tổ chức cá nhân đã có nhiều thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian qua và phù hợp với đối tượng, quy trình, tiêu chuẩn theo Quy chế này. Mọi khiếu nại của cá nhân và tập thể có liên quan mà không thuộc danh sách đăng ký hoặc do BTC đề xuất sau thời hạn đăng ký xét duyệt (02/12/2017) sẽ không có giá trị.

5. Quy trình: Các Hội thành viên, Hội Liên kết, Hội Kết nghĩa, các tập thể và cá nhân trong và ngoài thành phố Hà Nội đăng ký về Văn phòng Hội Sinh Vaatjh Cảnh thành phố Hà Nội theo địa chỉ số 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội; ĐT: 012. 4646.0404; Email: a0912563309@gmail.com;Website: vanhien.vn

Giao Văn phòng Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội là đầu mối và là thường trực BTC Chương trình có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, báo cáo cơ quan chức năng và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vinh danh đúng theo khuôn khổ Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh TP. Hà Nội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}