Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác

Việt Cường | Thứ Sáu, 04/05/2018 14:49 GMT +7

(Vanhien.vn) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lê Nin đã chấm dứt thời kỳ “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động.

Sáng 4/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”.


Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Việt Cường).

Hội thảo nhằm khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác; khẳng định ý nghĩa lịch sử và thời đại đối với cách mạng thế giới và Việt Nam. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các nhà khoa học quốc tế.

Phát biểu Đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Các Mác đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú ở nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực như: Triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử…Đó là kết quả của sự lao động quên mình, niềm say mê nghiên cứu khoa học, tiếp thu có phê phán, vượt qua cả những thiên tài xuất sắc trước ông.

Đó còn là kết quả của sự tổng kết thực tiễn và khái quát lý luận về phong trào công nhân Châu Âu rất sôi động lúc bấy giờ.

Trong đó công lao to lớn và đầu tiên của ông là ông đã xây dựng một thế giới quan và phương pháp luận mới, khoa học, cách mạng, đem lại cho nhân loại tiến bộ và nhất là giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới.

Các Mác vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, qua đó Các Mác đã vạch ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, nhìn nhận chủ nghĩa tư bản trong cả quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó.

Với hai phát kiến khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, Các Mác đã đặt nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa tư tưởng về chủ nghĩa xã hội khoa học-học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi hình thức nô dich, áp bức, bóc lột.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Các Mác không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà còn là nhà cách mạng vĩ đại. Học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới.

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lê nin đã chấm dứt thời kỳ “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động dưới ách áp bức bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

Toàn cảnh Hội thảo "Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại"

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, chính sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng đã làm cho tư tưởng của Các Mác có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tư tưởng của các Mác đã đem lại cho nhân loại tiến bộ một thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới, soi sáng vai trò lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân với tư cách là lực lượng xây dựng xã hội chủ nghĩa, thay thế xã hội tư bản.

<a title="Toàn cảnh Hội thảo &quot;Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại" "="" class="swipebox" data-cke-saved-href="https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/a8nxqnntjza51zsltr7aww/2018_05_04/vov_hoi_thao_khoa_hoc_quoc__exjy.jpg" href="https://images.vov.vn/cr_w600/uploaded/a8nxqnntjza51zsltr7aww/2018_05_04/vov_hoi_thao_khoa_hoc_quoc__exjy.jpg" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(6, 69, 173); text-decoration-line: none; transition: color 0.1s linear;">Các nhà khoa học cũng đặc biệt nhấn mạnh sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhờ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Qua đó khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác.

Nguồn: VOV

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}