Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Lan tỏa phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"

Diệu Linh | Thứ Sáu, 20/03/2020 22:29 GMT +7

Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

 

Là một trong những điểm sáng thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Quảng Ninh, những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn Hà Thiệp (xã Võ Ninh) đặc biệt chú trọng đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trong đó hạt nhân là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Thông qua các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, thôn Hà Thiệp đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Ban vận động thôn đã quan tâm xây dựng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm động viên kịp thời con em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng và thi đạt giải cấp huyện trở lên; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường nông thôn, vận động nhân dân xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát nước ao hồ, thu gom rác thải theo quy định… Đến nay, đời sống của người dân thôn Hà Thiệp được cải thiện đáng kể, đường làng ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp; kết quả bình xét gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 80%.


Các hoạt động thể dục-thể thao được huyện Quảng Ninh quan tâm đẩy mạnh.


Cùng với Hà Thiệp (Võ Ninh), các thôn, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Ninh cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Ông Ngô Đình Hướng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quảng Ninh cho biết: Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Quảng Ninh đã tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức văn hóa-xã hội, thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn, trưởng các thôn, làng tham gia công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH có sức lan tỏa sâu rộng, UBND huyện đã chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được làm thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyện Quảng Ninh cũng đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng nâng cao chất lượng khu dân cư, làng văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ thực hiện phong trào, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn huyện Quảng Ninh được đầu tư và phát triển, các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm, giữ gìn. Gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, trong phong trào đã xuất hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh, tạo cho phong trào có sức lan tỏa, thu hút sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Song song với đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí của phong trào TDĐKXDĐSVH, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thông tin-thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, các thôn, bản tại Quảng Ninh đã có bước tiến bộ, nhất là đối với các làng văn hóa. Các xã, thị trấn cũng đã quan tâm quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục-thể thao, nhiều đơn vị đã dành quỹ đất lớn để tạo được thiết chế đồng bộ về văn hóa thông tin trong cộng đồng dân cư.

Qua thực tế sử dụng, các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Quảng Ninh cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các làng quê, thu hút sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

"Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa... Huyện cũng sẽ tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, gắn kết việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng nông thôn mới.”, ông Ngô Đình Hướng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quảng Ninh cho biết thêm.

Năm 2019, huyện Quảng Ninh có:
22.664 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 85%)
95 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa (đạt 84%/), trong đó có 18 thôn, bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục (2015-2019).
70 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa, trong đó có 11 cơ quan đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhân đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (2015-2019).

 

Nguồn: Baoquangbinh.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}