Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Kiên Giang Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ

Trương Anh Sáng | Thứ Tư, 03/03/2021 11:18 GMT +7

 

Qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” số hộ nghèo giảm còn 1,69%,  đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện.

Gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã thực sự đi vào đời sống của Nhân dân và phát triển mạnh mẽ với nhiều nội dung hoạt động được lồng ghép, kếp hợp sâu rộng trong xã hội. Nhiều điểm sáng, mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay được hình thành; nhiều tấm gương điển hình trong văn hóa ứng xử ở các lĩnh vực được lan tỏa và nhân rộng.

Từ đó, toàn tỉnh đã vận động đóng góp “Quỹ vì người nghèo" và các chương trình an sinh xã hội trên 4.000 tỷ đồng. Qua đó, đã cất mới gần 29.500 căn nhà và sửa chữa 3.250 căn nhà đại đoàn kết; xây dựng 2.722 căn nhà tình nghĩa; làm 1.899 km đường nông thôn; xây dựng và sửa chữa 2.148 cầu nông thôn và trao gần 1,8 triệu suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng được 489 mô hình giảm nghèo bền vững; 322 mô hình liên kết phát triển kinh tế; 703 mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng 257 mô hình điểm “Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới"...

Cùng với đó, hệ thống chính trị được xây dựng ngày càng trong sạch vững mạnh. Các chính sách xã hội được quan tâm và giải quyết kịp thời góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng động khu dân cư; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong cộng đồng dân cư.

 Do đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua đã đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo” góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Chất lượng toàn nguồn lao động trên toàn tỉnh được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, tỷ lệ đào tạo nghề đạt 50%, lao động sau đào tạo có việc làm đạt 84%.

Cùng với đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 01 Trung tâm Văn hóa tỉnh, 14/15 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, thành phố; có 105/145 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng; có 940/957 ấp, khu phố có nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc của ấp, khu phố; có 01 Thư viện tỉnh, 13/15 huyện, thành phố có Thư viện phục vụ đọc sách tại chỗ; 100 phòng, điểm đọc sách tại xã, ấp, tủ sách gia đình, các chùa Khmer với gần 200.000 bản sách; 02 Bảo tàng, trong đó 01 của Nhà nước và 01 của tư nhân; 01 rạp chiếu phim; 01 Nhà Thi đấu đa năng tỉnh; 01 Sân vận động tỉnh…đã đáp ứng kịp thời nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của đông đảo người dân.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lan tỏa sâu rộng trong công nhân, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên tất cả các lĩnh vực ngành tạo cơ hội lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với gần 50.000 đề tài, sáng kiến được các cấp, các ngành công nhận và áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Nhằm phát huy những thành quả đạt được trong 20 năm qua, trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương cần nâng cao nhận thức của người dân về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam.

Đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tình mới.

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}