Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Phúc Hằng | Thứ Bảy, 03/03/2018 15:08 GMT +7

(Vanhien.vn) Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 5.

                                       Đồng chí Phạm Minh Chính. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7.

Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" là nội dung căn cốt của một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới nội dung này sẽ là bước tiếp theo để đạt được sự đồng bộ, hoàn chỉnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Trong kỳ họp, Hội đồng đã tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm. Các đại biểu cho rằng, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, với những kết quả đạt được, những bất cập còn tồn tại, những "rào cản," "điểm nghẽn," "nút thắt" trong trong công tác lý luận về đội ngũ cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; từ việc tổng kết thực tiễn, phân tích lý luận để hình thành một tư duy và hệ thống lý luận mới, mang tính đột phá về công tác cán bộ trong tình hình mới.

Từ thực tiễn phát triển của đất nước, tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của công tác cán bộ, cần xác định đúng tầm của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ trên tinh thần đổi mới; đề xuất bên cạnh việc ban hành một Nghị quyết của Hội nghị trung ương 7, cần thiết phải xây dựng Chiến lược cán bộ trong tình hình mới.

Các thành viên Hội đồng cũng thảo luận, góp ý cho đề xuất trọng tâm và các đột phá trong Đề án trình Hội nghị Trung ương 7; gắn nội dung này với các Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) do việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thể chế luôn đi kèm với việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Xác định trọng tâm của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lần này là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Hội đồng đã tập trung thảo luận khái niệm, nội dung, phương thức và cơ chế xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; xác định những phẩm chất, tố chất cần có của đội ngũ này, cũng như việc nhìn nhận và đánh giá cán bộ cấp chiến lược.

Nhiều đại biểu đề xuất giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, nhất là việc xác định các tiêu chí định lượng để đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho cán bộ, thu hút nhân tài; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đạo đức công vụ và các cơ chế để nhân dân góp phần vào xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

Nguồn: TTXVN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}