Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Kỳ họp thứ IX Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Hạnh Lê - Hà Phương | Thứ Bảy, 12/12/2020 15:39 GMT +7

Các đại biểu đánh giá cao các kết quả mà Hội đồng đạt được trong năm 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bên cạnh đó việc thành lập Hội đồng cơ sở xét giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh,... cũng được quan tâm thảo luận.


Sáng 12/12, tại Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021). PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật (VHNT) Trung ương chủ trì kỳ họp.


PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật (VHNT) Trung ương phát biểu khai mạc kỳ họp.


Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết: "Kỳ họp này của Hội đồng diễn ra trong bối cảnh các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã hoàn thành tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng vì thế tôi đề nghị các thành viên Hội đồng bám sát tình hình thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật; nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những cái mới, cái hay để cổ vũ, khích lệ và nhân rộng; đồng thời, chỉ ra những non kém, lệch lạc để định hướng tiếp nhận, định hướng giá trị thẩm mĩ tư tưởng; phản ánh những thông tin cập nhật trong giới văn học, nghệ thuật để Thường trực Hội đồng tổng hợp, xây dựng báo cáo tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật nói chung và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng; góp phần thông tin, tuyên truyền về Đại hội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng được triển khai trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Năm 2021 lại là năm hoạt động cuối nhiệm kỳ của Hội đồng. Vì vậy, về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm tới, bên cạnh việc thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, xây dựng phương hướng công tác, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các hoạt động năm 2021 của Hội đồng,… đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, cho ý kiến về phương hướng hoạt động và cơ cấu tổ chức Hội đồng nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Hội đồng có căn cứ khoa học và thực tiễn để trình Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, kiện toàn Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026". 


PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp.


Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai Kỳ họp, PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho biết: Trong năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn trong hoạt động, Hội đồng vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động cơ bản, thiết thực như hội thảo toàn quốc, tổ chức lễ trao giải tặng thưởng, hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng…

Đặc biệt Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại” tổ chức vào ngày 11/12 đã nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong cả nước với gần 90 tham luận, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

Hội đồng đã tổ chức xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019. Phát huy kết quả đã đạt được qua 6 lần xét tặng trước đây, căn cứ kết quả xét của các Tiểu ban sơ tuyển và hội đồng xét chọn, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 15 tác phẩm (bao gồm 12 sách, 03 cụm bài viết, bài viết và chương trình phát thanh), trong đó mức A: 4 tác phẩm, mức B: 7 tác phẩm, mức C: 4 tác phẩm.

7 cơ quan, đơn vị (nhà xuất bản, cơ quan báo chí) đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019 cũng đề nghị được trao tặng thưởng.

Hội đồng đã tiếp tục tổ chức thực hiện và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó trọng tâm là hoàn thành nghiên cứu nghiệm thu cấp Bộ các đề tài: “Về mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ từ thời kỳ Đổi mới đến nay”; “Sự nhất quán và tiếp tục phát triển đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng từ “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943) đến nay”; “Vấn đề nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam hiện nay”. 

Hội đồng cũng tư vấn giúp Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Hội đồng đã thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Hội đồng sẽ tập trung tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2016 – 2021; tích cực chuẩn bị, báo cáo quyết định kiện toàn Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục phát huy vai trò của các Tiểu ban chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Hội đồng, trong đó tổ chức các tọa đàm với hình thức phù hợp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, khảo sát thực tế tại các địa phương… Tổ chức xét và trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2020; tổ chức xét duyệt, ký hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật triển khai trong tháng 4-2021. Tổ chức các lớp tập huấn và lớp bồi dưỡng chất lượng, thiết thực, sát với tình hình đời sống văn học nghệ thuật.  


Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại kỳ họp.


Tại kỳ họp, các đại biểu đều đánh giá cao các kết quả mà Hội đồng đạt được trong năm 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, việc nâng cao hơn nữa chất lượng tặng thưởng hàng năm và đề xuất thành lập Hội đồng cơ sở để xét giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ và nâng cao hơn nữa chất lượng, giá trị tặng thưởng của Hội đồng được đặc biệt quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thiện nêu ý kiến Hội đồng có nhiều người được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng HCM về VHNT, đủ tư cách khoa học làm Hội đồng cơ sở để xét giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Việc này cần thực hiện để khẳng định uy tín của Hội đồng và được triển khai sớm. 

PGS.TS Phạm Xuân Thạch cũng cho rằng, tặng thưởng, giải thưởng tạo uy tín cho Hội đồng, cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là việc thành lập Hội đồng cơ sở xét Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc Hội đồng. Trong thời gian tới, Hội đồng nên tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn và có cập nhật, bổ sung thêm về thông tin để tăng hiệu quả cho các lớp tập huấn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao kết quả công tác của Hội đồng. Về giải thưởng, nhà thơ cũng cho rằng, Giải thưởng rất quan trọng, mang tính định hướng kết quả giải thưởng phải có tính thuyết phục với bạn đọc, đến với người đọc. Vì vậy, Ban tổ chức phải tính toán, làm thế để trao giải cho các tác phẩm có giá trị cao, mang tính phổ quát. Với tặng thưởng hàng năm, Hội đồng nên đổi thành Giải thưởng. Hội đồng nên tiếp tục có một số hội thảo về những vấn đề cấp thiết về VHNT, tổ chức các chuyến đi thực tế về VHNT ở trong và ngoài nước.

Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thành lập Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT nhưng NSND Lê Tiến Thọ cũng cho rằng Hội đồng cần xem có phù hợp với quy định hiện hành hay không. "Về tặng thưởng hàng năm, Hội đồng cũng nên cân nhắc việc tác phẩm được tặng thưởng của Hội đồng thì có tiếp tục được tham gia các giải thưởng khác hay không? Hội đồng cần quan tâm, tư vấn cho Đảng, Nhà nước để làm sao cho các Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống hơn nữa", NSND Lê Tiến Thọ phát biểu.

Bên cạnh đó, rất nhiều vấn đề khác cũng đã được các ủy viên Hội đồng quan tâm thảo luận như tăng cường thông tin rộng rãi hơn về xét tặng thưởng, các hoạt động và kết quả hoạt động của Hội đồng; thông tin thường xuyên hơn cho các ủy viên về những vấn đề, những khuynh hướng bị cho là lệch chuẩn, đi ngược đường lối của Đảng. Tạp chí của Hội đồng nên có phiên bản điện tử hoặc ít nhất là trang web riêng...

Phát biểu tổng kết kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ điểm lại những kết quả Hội đồng đã đạt được thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và những biện pháp khắc phục. 

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, ưu điểm đáng ghi nhận trong năm 2020 chính là sự nỗ lực cố gắng, chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể của các nhà khoa học trong việc triển khai nhiệm vụ của Hội đồng.


PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tổng kết cuộc họp 


Tuy nhiên một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới là một số công việc theo kế hoạch đã đề ra nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng đã không thể triển khai. Bên cạnh đó, một số Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng chưa thực sự chủ động, tích cực trong triển khai nhiệm vụ. Việc sử dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, kết nối, triển khai công việc của Hội đồng chưa được thực hiện tốt.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng nhấn mạnh, năm 2021 và các năm tiếp theo, Hội đồng sẽ tăng cường công tác thi đua khen thưởng. Hội đồng là nơi tập hợp đội ngũ các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn, lãnh đạo, quản lý. Hội đồng sẽ nghiên cứu, có kế hoạch phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan để rà soát việc đưa các nghị quyết của Đảng về văn hóa, VHNT vào cuộc sống. Hội đồng cũng sẽ nghiên cứu, có kế hoạch phối hợp để Hội đồng có thể tham gia định hướng sâu hơn trong việc thẩm định các tác phẩm VHNT trước khi xuất bản; thành lập Hội đồng Khoa học cơ sở xét Giải thưởng Nhà nước về VHNT; thành lập Hội đồng Khoa học cơ sở về Khoa học, công nghệ.

“Nhiệm vụ trong năm 2021 rất nặng nề. Để triển khai thực hiện có hiệu quả 12 nhiệm vụ đã đề ra, Hội đồng rất cần sự nhiệt tình, trách nhiệm chung sức, chung lòng, chung trí tuệ của các thành viên”. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.

Nguồn: VOV.VN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}