Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 

Lào Cai: Thông tin và truyền thông góp phần xây dựng nông thôn mới

Thu Hương | Thứ Sáu, 18/10/2019 11:29 GMT +7

Trong 10 năm qua, ngành thông tin và truyền thông Lào Cai đã chủ động chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới.

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức…

Công tác tuyên truyền được triển khai trên đài, báo; bản tin; hệ thống cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; hệ thống truyền thanh cơ sở với nhiều chương trình, chuyên mục như “Lào Cai xây dựng nông thôn mới”, “Nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Dân tộc và phát triển”, “Nông dân Lào Cai”, “Giảm nghèo - những cách làm sáng tạo”… Nội dung phản ánh kịp thời, toàn diện, sâu rộng về phong trào xây dựng nông thôn mới, kết hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” với 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV…

TTTT

 

Lào Cai tích cực đưa thông tin về cơ sở.

Hằng năm, tỉnh còn tổ chức cuộc thi bài viết hay trên các bản tin; hội thi phát thanh cơ sở với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” nhằm cổ vũ, động viên tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của những người làm công tác truyền thông, từng bước nâng cao hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới.Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020” được triển khai nhằm xây dựng hệ thống truyền thanh hiện đại, mở rộng phạm vi phủ sóng toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Nhờ đó mà đến nay, toàn tỉnh có 164/164 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh; hơn 2.000 cụm loa truyền thanh thôn bản, tổ dân phố. Ngoài việc mở rộng hệ thống trang - thiết bị, ngành thông tin và truyền thông còn tăng cường đưa thông tin về cơ sở với việc hỗ trợ phát lại 811 chương trình truyền hình, 249 chương trình phát thanh; hỗ trợ sản xuất 199 chương trình phát thanh, 37 chương trình truyền hình cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đài huyện; cấp phát các ấn phẩm báo chí cho các điểm bưu điện văn hóa xã, các thôn, bản, các điểm sinh hoạt cộng đồng; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nông thôn, đồng bào các dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho gần 1.600 cán bộ truyền thông ở cơ sở và xuất bản 250 cuốn sổ tay phục vụ công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với cách làm sáng tạo, nội dung tuyên truyền cụ thể, sát thực, công tác tuyên truyền đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Thông qua công tác tuyên truyền, phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên khắp các địa phương trong tỉnh. Trong 10 năm, đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân ủng hộ tiền, hiện vật, ngày công… trị giá hơn 1.236 tỷ đồng.

Nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí thông tin và truyền thông

Tính đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 109/143 xã đạt tiêu chí số 8 (tiêu chí thông tin và truyền thông). Trong đó: 126 xã có điểm phục vụ bưu chính; 128 xã có dịch vụ viễn thông và internet; 133 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; 143 xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; 9/9 xã phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2019 đã đạt tiêu chí số 8.

Để có kết quả trên, ngành thông tin và truyền thông cũng như các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, như ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành thông tin và truyền thông Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017 - 2020; đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đến các đơn vị cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng cao... Đến nay, toàn tỉnh có 2.267 trạm thu, phát sóng thông tin di động; 100% xã có kết nối cáp quang; 180 điểm phục vụ bưu chính; 132/164 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày…

Việc triển khai có hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” đã giúp người dân vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng cao có cơ hội tiếp cận thông tin và internet. Tại các điểm bưu điện văn hóa xã, người dân có thể gửi thư tín, chuyển phát vật phẩm, truy nhập internet, đọc sách, báo miễn phí, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin.

Từ năm 2010 đến nay, đã nâng cấp 6 đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; 108 trạm truyền thanh cấp xã; 1.318 cụm loa truyền thanh thôn, bản. Thông qua hệ thống truyền thanh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, kế hoạch của địa phương được phổ biến kịp thời để người dân nắm thông tin, chủ động công việc và tích cực sản xuất, thi đua lao động.

Việc triển khai hiệu quả tiêu chí số 8 đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính cấp xã, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2020, có 143/143 xã đạt tiêu chí số 8; đảm bảo giảm khoảng cách tiếp cận thông tin giữa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng cao với khu vực thành thị.
Để đạt mục tiêu đề ra, trong những năm tới, ngành thông tin và truyền thông Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng bưu chính, viễn thông, internet; nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại các xã; đào tạo, tập huấn cho cán bộ truyền thông; sử dụng, phát huy hiệu quả các thiết chế thông tin và truyền thông ở cơ sở. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội, công nghệ truyền thanh qua mạng internet nhằm mở rộng diện phủ sóng truyền thanh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ của thông tin.

Nhân rộng mô hình chuyển bộ phận một cửa các huyện sang trụ sở bưu điện huyện, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi. Ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt với những thanh toán có giá trị nhỏ thông qua tài khoản viễn thông như thanh toán tiền điện, tiền nước…Hỗ trợ máy vi tính tại các điểm sinh hoạt cộng đồng của các thôn, bản, điểm bưu điện văn hóa xã để phổ cập và nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính cho người dân vùng sâu, vùng cao được tiếp cận thông tin.

Nguồn: Báo Lào Cai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}