Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Lào Cai: Văn Bàn toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Minh Hà | Thứ Bảy, 17/10/2020 06:33 GMT +7

Gia đình ông Lương Văn Ngọc (thôn Noong Khuấn) được xã Khánh Yên Trung công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” nhiều năm liền. Từ năm 2001 đến nay, ông đã được khen thưởng có thành tích trong phong trào phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo và xây dựng xã hội học tập; người uy tín có thành tích xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thành tích tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

van-hoa-vb

Trò chơi kéo co của người Tày ở xã Chiềng Ken.

Ông Lương Văn Ngọc cho biết: Trong những năm qua, tôi cùng bà con trong thôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, duy trì và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”; tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Tôi trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động bà con tu sửa đường làng, ngõ xóm được 450 buổi và 23 hộ hiến đất mở tuyến đường bãi rác Noong Khuấn - Loong Chai dài 2,5 km…

Còn ở xã Khánh Yên Hạ, thôn Sung 2 có “thâm niên” 7 năm liên tục được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của xã. Thôn hiện có hơn 90% hộ đạt “Gia đình văn hóa”. Người dân trong thôn luôn tích cực đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng, góp phần giúp thôn đạt toàn bộ tiêu chí nông thôn mới. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 46 triệu đồng/năm, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu, 100% hộ có ti vi và xe máy. Liên tục từ năm 2000 đến năm 2018, thôn Sung 2 được công nhận Làng văn hóa, Thôn văn hóa và được UBND xã Khánh Yên Hạ, UBND huyện Văn Bàn khen thưởng trong các phong trào thi đua…

Đó chỉ là 2 trong nhiều điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 ở huyện Văn Bàn. Những năm qua, phong trào được huyện Văn Bàn thực hiện lồng ghép với các phong trào như xây dựng nông thôn mới; “5 không, 3 sạch”; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Đặc biệt, huyện đã gắn kết chặt chẽ phong trào xây dựng gia đình văn hóa với xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Triển khai hiệu quả Đề án số 5 của Huyện ủy Văn Bàn về “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu giai đoạn 2016 - 2020”; đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015 - 2020”…

Hằng năm, huyện duy trì tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” tại 100% khu dân cư với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm tăng. Đến năm 2019, có 16.455 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 83,9% tổng số hộ toàn huyện.

Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa lan tỏa sâu rộng từ các cấp chính quyền địa phương và người dân. Năm 2000, huyện có 43 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; năm 2019 có 157/199 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Người dân đồng thuận đóng góp xã hội hóa được hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động, xây dựng 180 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Người dân cũng tích cực tham gia các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”...

Đến năm 2019, các thôn, bản, tổ dân phố đều có đội văn nghệ, thể thao được duy trì hoạt động thường xuyên. Huyện có 195/195 thôn, tổ dân phố của 22 xã, thị trấn đã xây dựng hương ước, quy ước. Thông qua đó, người dân hưởng ứng thực hiện không để người chết trong nhà quá 48 giờ, không tổ chức cưới linh đình, nhiều ngày. Các xã Nậm Mả, Nậm Xây, Nậm Tha đã làm điểm cải tạo, xóa bỏ hủ tục trong việc tang của đồng bào dân tộc Mông. Đến nay, 98% số hộ trong huyện thực hiện tốt nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc tang lễ. Hôn nhân được áp dụng theo phong tục, tập quán của từng dân tộc và có chuyển biến tích cực, các hủ tục được loại bỏ. Một số nghi lễ như cúng rừng của dân tộc Giáy, cúng thổ công của dân tộc Tày, cầu làng của dân tộc Dao họ... được bảo tồn, phát huy, trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, ngoài nguồn đầu tư trang - thiết bị cho các nhà văn hóa từ ngân sách, người dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay, huyện có 180 nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa.

Sau 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn có nhiều khởi sắc, ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh được nâng lên. Bà Phùng Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Văn Bàn cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tham mưu cho huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đầu tư xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa theo mô hình “Kinh tế - văn hóa phát triển, môi trường xanh - sạch - đẹp” gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 100% hộ thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh; hơn 90% hộ đạt “Gia đình văn hóa”; hơn 90% thôn, tổ dân phố văn hóa; 100% thôn, bản có hương ước, quy ước và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Nguồn: baolaocai.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}