Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Hoàng Lân | Thứ Ba, 28/08/2018 15:10 GMT +7

(Vanhien.vn)  Từ ngày 27-8 đến 17-9-2018, danh sách hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng sẽ được lấy ý kiến của nhân dân.


Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2, Hội đồng chuyên ngành cấp bộ đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 24-8-2018.

Theo đó, tại phiên họp, Hội đồng đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cần thảo luận, xem xét, đánh giá toàn diện hơn về các hồ sơ có đơn kiến nghị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, có 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp bộ, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp bộ: “Đăng tải kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian 15 ngày làm việc”, Bộ VH,TT&DL đã đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng danh sách 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp bộ từ ngày 27-8 đến hết ngày 17-9-2018 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Nguồn: HNMO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}