Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Khoa học:

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm | Thứ Hai, 13/07/2020 17:20 GMT +7

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, ông Lê Quang Thích tái cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dự đại hội có GS- TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Cao Phúc Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ông Nguyễn Tăng Bính, Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và 198 đại biểu chính thức.

Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V.

Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (LHH) có 22 hội thành viên trực thuộc, với trên 20.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp hội đã khẳng định được vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh và là cầu nối gắn bó giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức, góp phần tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi.  Liên hiệp Hội đã đề xuất nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, quản lý điều hành, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội khoảng từ 40-50 dự án, đề án mỗi năm.

Các đại biểu tham luận tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng cho Đoàn Chủ tịch đại hội

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương những đóng góp, cống hiến của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian đến, LHH cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến các kiến thức, thành tựu khoa học - công nghệ và tình hình thực tiễn của tỉnh cho hội viên và nhân dân, đặc biệt là trí thức trẻ,… Thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện các chương trình, đề án, dự án quan trọng của tỉnh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kĩ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường...  Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để thuyết phục, thu hút được nhiều trí thức khoa học công nghệ làm việc trên mọi lĩnh vực trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Liên Hiệp hội cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện,  giám định xã hội, tổ chức tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng, chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh; phản biện, tư vấn các chương trình, dự án lớn, đề án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,…, thực sự trở thành đơn vị tham vấn tin cậy của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng các chiến lược, chính sách phát triển của tỉnh và tham mưu giải quyết những vấn đề đặt ra của địa phương.

GS- TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội tin tưởng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả.

GS-TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao Bằng khen của Liên hiệp cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Ban chấp hành  khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 46 thành viên. Ông Lê Quang Thích tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”. Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}