Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Năm, 24/09/2020 09:26

Sách:

 

Mai Hắc Đế (Kỳ 8)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Ba, 28/01/2020 09:53 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp tác phẩm của PGS TS Cao Văn Liên về chương V "MAI HẮC ĐẾ"- Tập I Tiểu thuyết Lịch sử "Nghìn năm bất khuất" trong "Việt Nam Diễn Nghĩa" của NXB Hồng Đức-HN-2019.


Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

III và IV - KỲ8

Đường Huyền Tông nói:


-Trẫm biết Dương Tư Húc đảm đang công việc nội cung giỏi nhưng về việc binh nhung không rõ tài năng thế nào. Người đâu, cho triệu Dương Tư Húc nghị triều!


Một lát sau Dương Tư Húc bước vào. Đó là một hoạn quan cao lớn, lực lưỡng, khuôn mặt gian ác, dáng dấp là một võ quan. Dương Tư Húc quỳ xuống hành lễ:


-Chúc Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.


Đường Huyền Tông nói:


-Miễn lễ, Ái khanh đứng dậy đi!


-Tạ ơn hoàng thượng.


-An Nam đô hộ phủ là thuộc địa của ta nhưng đã 10 năm nay làm loạn, Mai Thúc Loan cướp chính quyền và xưng đế, đuổi Tiết Độ Sứ Quang Sở Khách chạy về Trường An. Nay Trẫm muốn chinh phạt An Nam. Tể tướng Diêu Nguyên Chi đã tiến cử ái khanh làm chủ soái. Nay ái khanh có đảm nhận được nhiệm vụ khó nhọc đó không?


Dương Tư Húc đáp:


-Tạ ơn hoàng thượng đã tín nhiệm thần. Thần sẽ cố hết sức nhưng thần có một thỉnh cầu.


-Ái Khanh có gì thỉnh cầu?


-Tâu hoàng thượng, thần muốn Tiết Độ sứ Quang Sở Khách cùng đi An Nam với thần vì Tiết độ sứ đã sang An Nam, thông thạo đường đất, thông thạo tình hình. Thần cần Tiết độ sứ để hướng đạo và chỉ dẫn khi thần đến một xứ sở xa xôi lạ lẫm và ương ngạnh này.


-Chuẩn tấu. Người đâu, cho gọi Quang Sở Khách vào!


Quang Sở Khách vào, quỳ và hành lễ:


-Thần Quang sở Khách, Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.


Miễn lễ, khanh đứng dậy đi!


-Nội quan tuyên đọc chiếu chỉ.


Viên nội quan nói to:


-Dương Tư Húc, Quang Sở Khách nghe tuyên chỉ!


Dương Tư Húc và Quang Sở Khách quỳ nghe tuyên chiếu.


Nội quan đọc: ”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay sai quan Tả Giám môn Vệ tướng quân là Dương Tư Húc và quan Đô hộ là Quang Sở Khách cầm đầu 20 vạn quân thủy bộ chinh phạt An Nam đô hộ phủ. Hạn phải xuất quân ngay, không được chậm trễ. Khâm thử.
Trường An-Niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 10 (722).”


Nội quan đọc xong, trao chiếu chỉ cho Dương Tư Húc. Dương Tư Húc và Quang Sở Khách cùng lạy:


-Đội ơn hoàng thượng, chúng thần tuân chỉ.


Đường Huyền Tông đứng dậy:


-Bãi triều!


IV


Ngay trong ngày hôm sau, Dương Tư Húc đã tập trung được 20 vạn quân theo chỉ dụ của Đương Huyền Tông. Dương Tư Húc nói với Quang Sở Khách, giọng khàn khàn của một hoạn quan :


-Đường Huyền Tông đúng là vị minh quân sáng suốt, xứng đáng được bách tính gọi là Đường Minh Hoàng. Người chỉ dụ cho ta phải đi theo con đường của Mã Viện hành quân cách ngày nay đã gần 800 năm, có nghĩa là chúng ta cũng phải đánh theo cách của Mã Viện.


Quang Sở Khách hỏi:


-Đi theo cách của Mã Viện, đánh theo cách của Mã Viện có nghĩa là đi và đánh như thế nào? Xin nguyên soái chỉ bảo.


Dương Tư Húc cười có vẻ nhạo báng Quang Sở Khách:


-Ngài làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ mà không hiểu biết lịch sử xứ đó thì thất bại là phải. Xưa, Phục ba tướng quân Mã Viện đi chinh phạt hai Trưng Nữ Vương xứ đó đã hành quân theo đường Khâm Châu để vào Lục Châu, từ Lục Châu vào Hồng Châu rồi dụ quân địch tới Kiếp Bạc, mặt khác cho thủy quân bí mật theo sông Bạch Đằng và sông Kinh Thầy tiến lên Lục Đầu Giang đánh tập hậu sau lưng. Bị đánh trước mặt và sau lưng nên quân Việt dù chiến đấu anh dũng thế nào cũng bị đánh bại. Trận đó là trận Lãng Bạc, trận quyết định để sau này Mã Viện đánh bại được hai Trưng Nữ Vương năm 43.


Quang Sở Khách nói:


-Nguyên soái đúng là giỏi thuộc lịch sử An Nam và lịch sử Hán triều. Lần này nguyên soái cũng vận dụng kinh nghiệm của Mã Viện để đánh Mai Hắc Đế chăng?


Dương Tư Húc nói:


-Bài học lịch sử này đã được Trần Bá Tiên, tướng của nhà Lương vận dụng đánh bại Lý Nam Đế của nước Vạn Xuân thế kỷ thứ VI. Trần Bá Tiên cũng đi từ Khâm châu vào Lục Châu và cũng đánh tập hậu Lý Nam Đế ở Hồng Châu.


-Nguyên Soái có định dùng chiến thuật đánh tập hậu này để tiêu diệt Mai Hắc Đế không?


-Cũng tùy. Ta cũng sẽ cho quân hành quân theo đường Khâm Châu rồi vào Lục Châu và Hồng Châu. Thủy quân cũng sẽ theo sông Bạch Đằng đổ bộ lên Lục Đầu Giang. Nếu Mai Hắc Đế cho quân đến Hồng Châu, ta cũng sẽ dùng chiến thuật đánh tập hậu tạo quyết định cho thắng lợi trong cuộc chinh phạt này.


Dương Tư Húc nói thêm:


-Còn nữa, Hoàng thượng có nói để cho quân ta thêm sức mạnh, ta được quyền phục chức cho những quý tộc quan lại người Hán bị tội và từng bị đày sang An Nam để họ chiêu tập binh mã người Hán ở đó, chiến đấu hỗ trợ cho quân đội ta, trong đánh ra, ngoài đánh vào để nắm chắc phần thắng lợi.


Quang Sở Khách nói:


-Nguyên soái tính toán như thần.


Dương Tư Húc nói:


-Còn phải xem thực tế trên chiến trường như thế nào đã. Chiến tranh không thể nói trước được điều gì.


Nghe thám mã báo Dương Tư Húc, nguyên soái nhà Đường đem 15 vạn quân theo đường Khâm Châu đã tràn vào Lục Châu, 5 vạn thủy binh Đường đang tiến vào sông Bạch Đằng, Đại tướng Bộ Tân, Tổng binh Lục Châu đem 3 vạn quân chặn giặc. Ngọc Chân Công chúa Mai Thị Câu, Đại tướng hoàng tử Mai Kỳ Sơn, Tổng Binh và phó Tổng Binh Hồng Châu cũng đem 3 vạn quân tiếp ứng cho Bộ Tân. Trước thế mạnh của giặc, 3 vạn quân Việt phải lui về Hồng Châu. Tại đây, quân Việt bị 15 vạn quân địch do Dương Tư Húc chỉ huy đánh mặt trước từ phía Đông sang, sau lưng bị 5 vạn thủy binh Đường đổ bộ từ Lục Đầu Giang đánh tập hậu sau lưng từ phía Tây. Một trận chém giết kinh hoàng giữa quân Việt và quân Đường đã diễn ra. Xác lính Việt và lính Đường chồng chất. Máu chảy thành suối.Tiếng thanh la, tiếng trống tiếng reo hò của binh lính rung chuyển vùng trời phía Đông, hữu ngạn sông Lục Đầu Giang. Sau hai canh giờ chiến đấu, 4 vạn quân Việt hy sinh, 5 vạn quân Đường cũng bỏ mạng. Đại Tướng Cam Hề, Tổng binh Vũ Ninh đã nhanh chóng đem 3 vạn quân ứng cứu, mở đường máu mới cứu được Ngọc Chân công chúa Mai Thị Câu, Hoàng tử Mai Kỳ Sơn và Đại tướng Bộ Tân cùng một vạn quân rút về Tống Bình.


Dương Tư Húc nói với Quang Sở Khách:


-Tiết Độ sứ hãy đem binh thuyền cùng 5 vạn thủy binh vượt biển tiến vào Diễn Châu để ngăn chặn không cho Mai Hắc Đế đem quân ra Bắc cứu Tống Bình. Chúng ta phải phân tán lực lượng của Mai Hắc Đế, khi thấy binh thuyền của ta đang tiến vào, Mai Hắc Đế không thể bỏ Vạn An mà ra Bắc. Tiết độ sứ vào đến nơi không tiến công vội, chờ ta phá xong thành Tống Bình, chiếm Giao Châu sẽ cùng phối hợp tấn công thành Vạn An. Như vậy quân Việt đầu và cuối không tiếp ứng được cho nhau sẽ bị tiêu diệt.


Quang Sở Khách nói:


-Nguyên soái nói chí phải, thật là diệu kế, diệu kế.


Tại kinh thành Vạn An, khi nghe thám mã báo, 15 vạn quân Đường do Dương Tư Húc chỉ huy đã tràn vào Lục Châu, Mai Hắc Đế cử Đại tướng cung phi Phạm Thị Uyển đem 5 vạn quân đi tiên phong ra Bắc trước, Mai Hắc Đế sẽ dẫn đại quân đi sau tiếp ứng cho các mặt trận. Phạm Thị Uyển đi được một ngày rồi, Mai Hắc Đế đang định xuất phát thì thám mã báo:


-Dạ, cấp báo, Thủy quân Đường do Quang Sở Khách chỉ huy đang vượt biển tiến vào Diễn Châu, tiến đánh kinh thành Vạn An.
Mai Hắc Đế đành phải bỏ kế hoạch tiến quân ra Bắc, ra lệnh chuẩn bị chiến đấu phòng thủ Vạn An.


Lại nói Đại tướng cung phi Phạm Thị Uyển đem 5 vạn quân đi gấp ra miền Bắc, khi đến Tống Bình đã nghe thám mã báo, đại quân của Ngọc Chân công chúa, Hoàng tử Mai Kỳ Sơn và Đại Tướng Bộ Tân, Đại Tướng Cam Hề đã bại trận ở Hồng Châu. Ngọc Chân công chúa, hoàng tử và hai đại tướng đang cùng quân mã rút về Tống Bình, 10 vạn quân Đường đang đuổi theo ở phía sau.


CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}