Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho đồng bào dân tộc Lô Lô

Nguyễn Hải Nhung | Chủ Nhật, 13/11/2016 10:24 GMT +7

Vừa qua, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Vụ Văn hóa dân tộc Bộ VHTTDL đã phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô với sự tham gia gần 100 học viên dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc và huyện Đồng Văn.

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-BVHTTDL ngày 5.5.2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại huyện Mèo Vạc và Đồng Văn tỉnh Hà Giang được tổ chức nhằm giúp các nghệ nhân có cơ hội được trao truyền lại cho thế hệ sau về văn hóa truyền thống của dân tộc mình như hát dân ca, dân vũ, cách tổ chức lễ hội, lễ cúng,… Đây là loại hình di sản được hình thành từ trong đời sống hằng ngày, trong lao động sản xuất; bên cạnh đó, tự mỗi người dân Lô Lô, nhất là lớp trẻ thấy được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 Lớp học có sự tham gia của gần 100 học viên dân tộc Lô Lô

Thực tế công tác truyền dạy tại Hà Giang

Thông qua lớp truyền dạy, các nghệ nhân giúp cho các học viên hiểu ý nghĩa của các bài hát dân ca, dân vũ, cách tổ chức lễ hội, lễ cúng,… và khẳng định đó là những nét văn hóa đặc sắc, giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Lô Lô trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các học viên, những hạt nhân nòng cốt của dân tộc Lô Lô trân trọng và hiểu rõ hơn giá trị văn hóa của dân tộc mình, đồng thời chính họ sẽ là những người lưu truyền giá trị văn hóa đó cho những thế hệ trẻ, góp phần vào việc giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang.

Việc tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô nhằm mục đích từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy bản sắc tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Lô Lô, góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nguồn: Báo Văn hóa

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}