Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Sáu, 30/10/2020 12:27

Mạn đàm:

 

Một số giải pháp tăng cường vai trò báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam

Vũ Xuân Bân, Phó TBT Tạp chí điện tử Văn hiến VN | Thứ Tư, 31/10/2018 15:43 GMT +7

(Vanhien.vn) Trân trọng giới thiệu với ban đọc tham luận của Phó TBT Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam Vũ Xuân Bân tại Tọa đàm“Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam” sáng 31/10/2018 nhan đề "Một số giải pháp tăng cường vai trò báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam".

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - Viết tắt là LHHVN) hiện có hơn 100 cơ quan báo chí và 400 ấn phẩm thông tin báo chí ( gồm 124 báo, tạp chí; 65  bản tin và 211 trang tin điện tử tổng hợp). Con số thống kê đó đã được khẳng định LHHVN là một trong những cơ quan quản lý hệ thống báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay. 

Quang cảnh toạ đàm sáng 31/10/2018.

LHHVN có chức năng và nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, thông tin, truyền thông nhằm giải quyết những vấn đề chung trong phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Về Thực trạng báo chí của LHHVN đã có nhiều tham luận đề cập. Trong tham luận này, từ thực tiễn hoạt động của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Vanhien.vn), chúng tôi nêu “Một số giải pháp tăng cường vai trò báo chí của LHHVN”.


Phó TBT Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam Vũ Xuân Bân phát biểu tại Tọa đàm“Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam” sáng 31/10/2018

I/ Giải pháp đầu tiên là phải nâng cao hoạt động quản lý báo chí của LHHVN

Sự quản lý của LHHVN đối với cơ quan báo chí trực thuộc cần được quan tâm đúng mức hơn nữa. Sự quan tâm đó được thể hiện qua “Định hướng chuyên môn” không chỉ định kỳ mà quan trọng hơn là trước những sự kiện đột xuất hoặc những vấn đề quan trọng, nhạy cảm để các báo, tạp chí căn cứ vào đó và trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, chỉ đạo biên tập viên, mạng lưới phóng viên, cộng tác viên sớm có các loại hình tin, bài, hình ảnh động và tĩnh, bảo đảm thông tin, tuyên truyền đúng định hướng. LHHHVN cần bảo trợ các hoạt động chung của các cơ quan báo chí như phổ biến đường lối, chính sách, tư vấn, phản biện, giám định xã hội...

LHHVN cần góp phần “ Đào tạo, nâng cao năng lực phóng viên, biên tập viên”; Hỗ trợ các khóa tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nghề báo; đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động các tờ báo, tạp chí; Hướng dẫn các cơ quan báo chí có thể tiếp cận các nguồn tài trợ, các dự án, doanh nghiệp...


LHHVN cần từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về các tờ báo, kết nối thông tin, liên lạc, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, sự gắn kết của cơ quan báo chí với các hoạt động chung của Liên hiệp hội.

LHHVN cần tăng cường vai trò trọng tài, tư vấn, tham mưu cho các cơ quan báo chí trong xử lý các vụ việc đột xuất; tăng cường vai trò cơ quan đầu mối Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức, xây dựng và định hướng hoạt động của câu lạc bộ báo chí.

Tóm lại, LHHVN cần phải quan tâm, giúp đỡ cho các đơn vị báo chí nhiều hơn về mọi mặt, tăng cường và nắm bắt hoạt động của các tờ báo, tạp chí để từ đó có cơ chế quản lý phù hợp.  

II/ Giải pháp đối với cơ quan báo chí

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, phải tự lo kinh phí hoạt động, để tăng cường vai trò báo chí của LHHVN, thì từng báo chí phải bao quát thông tin, bám sát chỉ đạo của LHHVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, phải thường xuyên có sản phẩm thông tin chất lượng, phản ánh “cái” mà bạn đọc quan tâm, thu hút được sự chú ý của dư luận xã hội đối với báo in cũng như điện tử.

Là một đơn vị thành viên của LHHVN, thời gian qua, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Vanhien.vn) đã quán triệt tôn chỉ mục đích, thông tin những chủ đề mang  tính chất nhân văn, dân tộc, hội nhập, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết, yêu nước, nhân ái, xây dựng nếp sống mới văn minh, lành mạnh… Vanhien.vn thường xuyên có tin, bài, ảnh thông tin hoạt động của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, các hoạt động chủ yếu của LHHVN cùng những bài mang tính chất chuyên sâu về văn hóa - nghệ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến kiến thức về văn hóa.

Đặc biệt, Vanhien.vn đã quan tâm  thông tin, tuyên truyền đậm nét, quảng bá đối với các di sản văn hóa dân tộc, công tác bảo vệ môi trường xung quanh các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội truyền thống... Bên cạnh việc tuyên truyền giá trị của các di sản văn hóa, Vanhien.vn cũng thông tin những mặt trái, những nguy cơ đe dọa hủy hoại môi trường tài nguyên di sản văn hóa, phê phán, lên án tình trạng du khách xả rác sinh hoạt bừa bãi trong các lễ hội, viết, vẽ bậy lên các hiện vật trong khu di tích, danh lam thắng cảnh, đã làm ảnh hưởng đến giá trị của di sản văn hóa; kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng trong công tác bảo vệ, giữ gìn giá trị của di sản văn hóa cũng như sự ứng xử của con người đối với công tác bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh di sản văn hóa đó.

Ngoài ra, Vanhien.vn đã cùng với báo chí trong hệ thống LHHVN tích cực tham gia phát huy vai trò phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong giai đoạn “bùng nổ” mạng xã hội như hiện nay.


Là tạp chí không phải là báo, những bài viết phải hết sức chọn lọc, Vanhien.vn còn thường xuyên có bài tổng hợp, phân tích, bình luận về những vấn đề văn hoá – xã hội dưới góc nhìn văn hiến mà bạn đọc quan tâm. Điều quan trọng, thông tin trên Vanhien.vn bước đầu đã tạo ra bản sắc riêng, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, không ngừng nâng cao lượng bạn đọc truy cập, từng bước giải quyết những khó khăn đặt ra, bảo đảm cho Tạp chí hoạt động.

Trên cơ sở đó, Vanhien.vn đang phấn đấu nhằm tiếp tục tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh thông tin theo hướng nhanh, chính xác, khách quan, hấp dẫn, đúng định hướng tuyên truyền, góp phần nâng cao vai trò báo chí của LHHVN.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}