Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 
Sự vận động thể loại của Đường luật bát cú sau khi du nhập vào thơ Việt Nam

Sự vận động thể loại của Đường luật bát cú sau khi du nhập vào thơ Việt Nam

Thơ Đường luật Việt Nam là thơ do người Việt Nam sáng tác theo thể thơ Đường luật. Xét yếu tố văn tự, thơ Đường luật Việt Nam bao gồm thơ Đường luật bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}