Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 
Bài thơ thu đặc sắc của Bùi Tông Hoan

Bài thơ thu đặc sắc của Bùi Tông Hoan

Bùi Tông Hoan, hiệu là Thuỷ Hiên, chưa rõ năm sinh năm mất, hành trạng và quê quán. Chỉ biết ông làm quan dưới triều vua Trần Anh Tông (1276-1320). Thơ văn Bùi Tông Hoan còn lại rất ít, nhưng cũng có thần thái riêng của một thi nhân gắn bó với cuộc sống và thời đại mình.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}