Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 
Văn chương tinh hoa và văn chương đại chúng

Văn chương tinh hoa và văn chương đại chúng

Trong điều kiện bình thường của đất nước, văn chương phân hóa thành hai bộ phận chủ yếu: Tinh hoa và đại chúng, hướng đến các đối tượng công chúng khác nhau.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}