Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 
Xu hướng dịch chuyển tiểu thuyết luận để sang tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam 1930-1945

Xu hướng dịch chuyển tiểu thuyết luận để sang tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam 1930-1945

Trong giai đoạn văn học 1930 - 1945, tốc độ hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự xuất hiện cùng một lúc nhiều nhà văn có tài năng, nhiều tiểu thuyết có giá trị đã thành hình, để lại dư âm đến ngày hôm nay.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}