Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Ngôn ngữ thay đổi như thế nào trong lịch sử loài người?

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Tư, 04/12/2019 10:10 GMT +7

Ngôn ngữ có sự thay đổi nhưng rất chậm chạp, dần dần và tự đời sống xã hội sẽ loại bỏ dần dần những yếu tố lạc hậu lúc nào cũng không biết, không ai hay.

PGS TS Cao Văn Liên
1.Sự thay đổi từ chất này sang chất khác trong tự nhiên phải dẫn đến một đột biến hay bước nhảy vọt. Sự thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác, nhất là trong xã hội có giai cấp phải qua bước đột biến gọi cách mạng để xã hội này biến đi, xã hội mới ra đời.


2. Cách mạng là giai cấp chiến thắng sẽ đập tan toàn bộ chế độ cũ, nhất là nhà nước và các hình thái ý thức xã hội, cái gọi là thượng tầng kiến trúc cũ để thay vào đó thượng tầng kiến trúc mới.


3. Nhưng giai cấp cách mạng dù như thế nào cũng không thể đập tan được ngôn ngữ cũ vốn là thành tố của kiến trúc thượng tầng cũ để thay vào đó ngôn ngữ mới, bao gồm cả tiếng nói và chữ viết


4. Như vậy ngôn ngữ là một hiện tượng có qui luật riêng của nó, ngôn ngữ(Tiếng nói và chữ viết) ít chịu tác động của cách mạng xã hội, tức là không thể đập tan nó mà thay bằng ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ có phát triển nhưng nó đi theo con đường thay đổi chậm chạp, dần dần có khi hàng trăm năm, có khi hàng nghìn năm mới có vài thay đổi.


5. Chủ yếu ngôn ngữ thay đổi nhiều hơn cả là ở ngôn ngữ nói cho phù hợp với thời đại mới. Ví dụ thời phong kiến đàn ông đàn bà Việt Nam gọi là nàng và chàng, Sang thời cộng hòa dân chủ những danh từ đó không phù hợp nữa và không hiểu từ khi nào và ai là tác giả đã gọi nhau là anh ơi, em ơi. Thời quân chủ phong kiến, người đứng đầu nhà nước là vua, thời Cộng hòa gọi là Chủ tịch, Tổng Thống.


6. Sự thay đổi của tiếng nói nhiều nhất trong những đợt di cư lớn của các tộc người trong lịch sử, tạo nên những địa phương ngữ vô cùng phong phú và phức tạp. Ví dụ người miền Nam của ta 300 năm trước chủ yếu là người Thanh Hóa, Nghệ An theo các chúa Nguyễn đi khai hoang, tạo nên những địa phương ngữ rất đặc biệt, dù vẫn giữ ngôn ngữ địa phương Thanh Hóa là cơ bản. Một sự thay đổi nhiều nữa của tiếng nói phát âm là những danh từ khoa học tự nhiên và xã hội trong thời đại công nghệ làm cho danh từ và tiếng nói càng thêm phong phú.


Như vậy tiếng nói có thể phát triển, tiếp nhận cái mới và loại đi những tiếng lạc hậu, Nhưng chữ viết tôi nhấn mạnh lại là thay đổi rất chậm chạp vì nó còn tiện lợi, vì nó ăn sâu vào nền văn hóa xã hội hàng trăm năm, thấm sâu vào mọi lớp người, mọi giai tầng trong xã hội.Ngay như những chữ tưởng như giống nhau, tạo nên những từ đồng âm nhưng cũng không thể gộp được vì nó đồng âm nhưng khác nghĩa, hơn nữa chữ cũng giúp nói lên bản chất của khái niệm của sự vật. Ví dụ: g, d, 2 chữ này tạo nên hai tiếng:da trâu, gia đình, vị trí của d và g khó mà đánh tráo cho nhau được hoặc khó mà bỏ đi một chữ d hay chữ g.


Kết luận: Tóm lại không thể dùng bước nhảy vọt đột biến trong ngôn ngữ.


Ngôn ngữ có sự thay đổi nhưng rất chậm chạp, dần dần và tự đời sống xã hội sẽ loại bỏ dần dần những yếu tố lạc hậu lúc nào cũng không biết, không ai hay.


Không ai có thể lấy duy ý chí mà đi trái qui luật của ngôn ngữ. Trái qui luật là thất bại.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}