Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 37)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 14/05/2020 08:10 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập III " NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Tranh minh hoạ: Lam Sơn tụ nghĩa và Hội thề Lũng Nhai lịch sử làm nên triều đại Hậu Lê. Nguồn: Internet.

Kỳ 37

Với bộ máy hành chính, quân sự khổng lồ, nhà Minh thực hiện chính sách thống trị tàn bạo. Nhà Minh nghiêm cấm người Việt sử dụng vũ khí, thả sức chém giết, giết người rút ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ, dùng nhục hình để mua vui, mổ bụng phụ nữ có thai, cắt tay mẹ con, bắt người đem bán ra bốn phương làm nô tì, bắt những người chống đối lưu đày sang Trung Quốc. Về kinh tế, nhà Minh ra sức vơ vét tham tàn. Sau khi đánh chiếm được Đại Việt, chỉ 6 tháng đầu tiên nhà Minh đã vơ vét 235.000 con ngựa, 130.600.000 thạch thóc, cướp 86.700 chiếc thuyền. Nhà Minh đã thiết lập một hệ thống thu thuế má: Ty thuế khóa, Ty tuần kiểm, Ty thuế muối và các cơ quan khai thác tài nguyên, bắt dân Đại Việt đem về nước làm phu phen. Chỉ năm 1407, Trương Phụ đã bắt 9000 thợ thủ công, phường nhạc, thầy thuốc, phụ nữ, trẻ em. Năm 1417, nhà Minh xây dựng kinh đô mới ở Bắc Kinh, đã bắt rất nhiều nhân công và thợ sang phục vụ cho việc xây dựng kinh đô mới.

Nhà Minh chủ trương thủ tiêu nền văn hóa Đại Việt để thủ tiêu dân tộc Việt. Đào tạo bọn tay sai người Việt gọi làm thổ quan, bắt trẻ em Việt sang Trung Quốc đào tạo, chiêu mộ thổ binh (ngụy quân) để đánh lại đồng bào mình. Từ năm 1416, từ Bắc đổ vào Ninh Bình cứ 3 suất đinh bắt một suất lính, từ Thanh Hóa vào cứ 2 suất đinh bắt một suất lính. Nhà Minh tiến hành hủy diệt nền văn hóa Việt, đốt tất cả các sách, kể cả sách của trẻ con học như loại sách thương đại, nhân ất kỷ, tàn phá hết bia do người Việt dựng (trừ bia Trung Quốc). Trương Phụ đã thu hết sách vở cổ kim của người Việt đem về Kim Lăng (Nam kinh), xóa bỏ phong tục tập quán của người Việt và cưỡng bức người Việt theo phong tục Hán, mặc y phục Hán, bắt không được nhuộm răng đen, đàn ông không được cắt tóc, phụ nữ không được mặc váy mà phải mặc quần dài như nữ Hán, truyền bá lễ giáo nhà Minh, quy định cách ăn mặc theo đẳng cấp của xã hội phong kiến Hán. Tất cả chỉ nhằm hủy diệt dân tộc Việt, thay vào đó là dân tộc Hán trên mảnh đất này. Trần Trí mơ tới ngày đó. Hắn cất tiếng cười ha hả và tu thêm vài bát rượu. Chợt có tùy tướng vào báo:

-Dạ bẩm phó tướng quân, có thổ quan Lương Nhữ Hốt muốn xin gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

Lương Nhữ Hốt vốn là quan lại dưới triều Hồ Quý Ly, người huyện Cổ Đằng, phủ Thanh Hóa, đã đầu hàng nhà Minh và được phong tri huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa, đã được sang Yên Kinh gặp vua Minh Thành Tổ. Cho nên, Lương Nhữ Hốt là một tên Việt gian rất trung thành với nhà Minh. Trông thấy Trần Trí, Lương Nhữ Hốt cúi mình xun xoe:

-Hạ quan xin chào Phó tướng quân.

-Chào Lương tri huyện. Bay đâu.

-Dạ.

-Rót rượu mời tri huyện đại nhân.

Hai người cạn bát rượu xong, Trần Trí hỏi:

-Lương tri huyện vào thành có việc gì chăng?

-Dạ bẩm phó tướng quân, hạ quan đã dò ra được một người đang chuẩn bị nổi loạn chống lại nhà Minh trong nay mai.

Trần Trí hốt hoảng:

-Kẻ nào? Ở đâu?

-Dạ, Lê Lợi ở hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, Thanh Hóa.

-Lương đại nhân nói rõ hơn về Lê Lợi xem nào.

-Dạ bẩm, Lê Lợi sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu (1385) ở Lam Giang, huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa trong một gia đình hào trưởng giàu có. Lê Lợi nối đời làm phụ đạo Lam Sơn, từng nghiền ngẫm nhiều sách vở binh pháp, hạ mình cầu hiền tài, bỏ tiền nuôi binh sĩ. Năm 1416, Lê lợi đã cùng 18 người khác tham gia “Hội thề Lũng Nhai” thề sống chết có nhau, cùng hy sinh cứu nước.

Trần Trí hỏi:

-18 người đó là những ai?

-Dạ, bẩm, đó là Lê Lợi, Lê Lai, quê quán Dục Tú, Kiến Thọ Ngọc Lạc; Lê Thận ở Mục Sơn, Xuân Bái, Lương Giang; Lê Văn An cùng quê với Lê Thận; Lê Văn Linh ở Thọ Hải, Lương Giang; Trịnh Khả ở Kim Bôi, Vĩnh Lộc; Trương Lôi, gia tướng của Lê Lợi; Lê Liễu, cùng quê với Lê Lợi; Bùi Quốc Hưng ở Chương Mỹ, Hà Tây; Lê Hiểm, dân tộc Mường ở Ngọc Lạc; Vũ Uy, cùng làng với Trương Lôi; Nguyễn Trãi ở Nhị Khê, Thường Tín; Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú ở Đại Từ, Thái Nguyên; Lê Bồi ở Lương Giang, Thanh Hóa; Lê Lý ở Xuân Lam, Lương Giang; Đinh Lan, cùng quê với Đinh Liệt; Trương Chiến cùng quê với Trương Lôi; Đinh Lễ ở Thủy Cối, Lương Giang và Lê Ninh.

Trần Trí lại hỏi:

-Lũng Nhai là ở đâu?

-Dạ bẩm, Lũng Nhai thuộc núi Pù Mé, làng Lũng Mi, Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, phủ Thanh Hóa, cách hương Lam Sơn 24 dặm về phía Tây.

Trần Trí hỏi:

-Hội thề Lũng Nhai là 2 năm trước. Tình hình nay thế nào mà đại nhân nói Lê Lợi sắp nổi loạn?
-Dạ, bẩm phó tướng, từ đó đến nay trong nhà Lê Lợi có hàng nghìn gia nhân, ngựa nuôi hàng nghìn, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ kéo về Lam Sơn không ngày nào ngớt. Đó là mầm loạn rất nguy hiểm đe dọa chế độ của Minh triều tại Giao Chỉ. 
Mong phó tướng hãy xuất binh diệt trừ mầm họa đó.

Trần Trí tức giận:

-Hèn chi mà mấy lần Phương Chính đại nhân mời Lê Lợi ra làm quan cho chúng ta, Lê Lợi đều từ chối. Vinh thân phì gia không muốn lại muốn đi vào đường chết, không thể hiểu nổi.

-Bay đâu.

-Dạ, cho mời tướng quân Sơn Thọ và Mã Kỳ tới đây.

-Dạ.

Sơn Thọ, Mã Kỳ bước vào:

-Dạ, kính chào phó tướng quân.

-Chào hai tướng quân. Bay đâu.

-Dạ, rót rượu mời hai tướng quân.

-Dạ.

Trần Trí, Sơn Thọ, Mã kỳ, Lương Nhữ Hốt nâng bát. Sau khi bốn người cạn bát, Trần Trí nói với Mã kỳ, Sơn Thọ:

-Đây là ngài Lương Nhữ Hốt, cộng tác với chúng ta, còn đây là hai tướng quân Sơn Thọ, Mã Kỳ.
Lương Nhữ Hốt chắp tay thi lễ:

-Chào hai tướng quân.

Sơn Thọ, Mã Kỳ cũng chắp tay đáp lễ:

-Không dám, chào Lương đại nhân.

Trần Trí nói với Sơn Thọ, Mã Kỳ:

-Hai tướng quân có biết Lê Lợi ở Lam Sơn, huyện Lương Giang không?

-Dạ, đó là một hào trưởng, đại địa chủ nổi danh, mạt tướng có biết.

-Theo tin thám mã và theo sự phát giác của Lương đại nhân đây, Lê Lợi vào năm 1416 đã cùng 18 người lập “Hội thề Lũng Nhai” thề sống chết có nhau, thề đồng lòng cứu nước, đánh đuổi chúng ta. Đến năm nay lực lượng của Lê Lợi ngày càng phát triển mạnh và đang chuẩn bị dương cờ nổi loạn. Hai tướng quân có cao kiến gì không?

Mã Kỳ nói:

-Lê Lợi có uy tín và ảnh hưởng khắp Giao Chỉ, nếu nổi loạn sẽ là chuyện lớn, ta nên bất ngờ đánh diệt đi để trừ hậu họa.

Trần Trí nói:

-Ngày mai ta đem 5 vạn quân cùng hai tướng quân đi chinh phạt, bắt Lê Lợi. Đại nhân Lương Nhữ Hốt thuộc đường sá dẫn đường thì quân ta sẽ rất thuận lợi.

Sơn Thọ, Mã Kỳ, Lương Nhữ Hốt đáp:

-Mạt tướng tuân lệnh.

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}