Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 39)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Bảy, 16/05/2020 09:15 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập III " NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Tranh minh hoạ: Chuyện Lê Lai liều mình cứu chúa là một hành động hy sinh vì đại nghiã rất đáng cho người đời sau ghi nhớ. Nguồn: Internet.

Kỳ 39

Lê Lợi an ủi bà con trong hương Lam Sơn và ra lệnh:

-Tướng quân Lê Thạch.

-Dạ có mạt tướng.

-Tướng quân đem 500 quân khôi phục lại mồ mã gia tiên.

-Dạ, cháu tuân lệnh.

-Tướng quân Lê Lai.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 500 quân làm lại nhà cho bách tính trong hương Lam Sơn.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Trần Nguyên Hãn.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân mở cửa kho lương thực bí mật của ta trong trang viên phát gạo thóc cho bà con và cho nghĩa quân ăn.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Bùi Quốc Hưng.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 500 quân về phía Đông, cách Lam Sơn 4 dặm, nếu có giặc từ Tây Đô tấn công lên thì báo về cho ta.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Trịnh Khả.

-Dạ,có mạt tướng.

-Tướng quân đem 500 quân và huy động trai tráng của Lam Sơn dùng tre, gỗ rào dậu thành chiến lũy quanh Lam Sơn.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

Thấm thoát một mùa xuân đã qua đi, những nét điêu tàn của hương thôn đã được bàn tay của nghĩa quân và bách tính Lam Sơn xóa đi, thay vào những căn nhà mới cột bằng luồng nứa và lợp lá cọ ấm cúng, những cây cối cháy được trồng lại, những cây cũ đang ra chồi nẩy lộc. Những cây đào, cây mận hoa tàn rụng đầy mặt đất li ty màu trắng rất mong manh, thay vào đó là những quả non trĩu cành. Sông Chu vẫn tràn nước chảy về Đông để hòa và sông Mã. Một sáng, Lê Lợi đang ngồi trong tổng hành dinh bàn bạc với các tướng thì tùy tướng của Bùi Quốc Hưng ở đồn tiền tiêu về báo:

-Dạ, bẩm chúa công, 7 vạn quân Minh do Trần Trí cùng các tướng Sơn Thọ, Mã Kỳ do tên Việt gian Đỗ Phú dẫn đường đang tiến nhanh về Lam Sơn.

-Chúng tiến quân thành mấy cánh?

-Dạ, 7 vạn quân chỉ đi thành một khối.

Lê Lợi nói:

-Tướng quân Đinh Liệt.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 300 quân tăng cường cùng Bùi Quốc Hưng đi chặn hậu quân bảo vệ quân ta rút.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Đinh Lan.

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đi tiên phong mở đường để quân ta rút lên Linh Sơn. Dọc đường phải xem địch có phục binh không.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Rồi Lợi Lợi ra lệnh:

-Tất cả các tướng, cho nghĩa quân rút lên Chí Linh.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh chúa công.

Quân Lê Lợi rút khỏi Lam Sơn lần hai, lần này đem hết trai tráng đi, người già, phụ nữ, trẻ em cho đi sơ tán sang các làng khác sống tạm, tránh bị quân giặc giết hại. Của cải lương thực đem đi hoặc chôn cất. Quân Lam Sơn vừa kịp lên đường thì phía đông không xa hậu quân đã giao chiến với quân tiên phong của giặc. 


Nghĩa quân đã chạy nửa ngày, gần tới Chí Linh mà vẫn nghe phía sau tiếng chân người ngựa của 7 vạn quân Minh đang truy sát vang vọng núi rừng. Quân Lam Sơn vừa lọt vào trong núi Chí Linh thì quân Minh cũng vừa ập tới. 500 quân do tướng Bùi Quốc Hưng chỉ huy chặn địch hy sinh gần hết, chỉ chục người cùng tướng Bùi Quốc Hưng và Đinh Liệt chạy thoát về được núi Chí Linh. Cái cửa tử huyệt duy nhất vào Chí Linh bị quân Lam Sơn chốt chặt, nhiều cuộc huyết chiến tại đây đã diễn ra. Cái cửa quá hẹp, hai bên sừng sững hai ngọn núi cao, chỉ lọt được hai người đi ngang nên quân Minh không thể ào vào được, cứ hai tên một tốp vào là bị quân Lam Sơn giết chết. Qua 3 tháng, trên cửa ải này hàng nghìn quân giặc đã bỏ mạng. Trần Trí đánh phải chuyển sang bao vây để mong quân Lam Sơn chết đói.


Trong Linh Sơn, quân Lam Sơn cũng đang trải qua những ngày nguy khốn. Linh Sơn vẫn là một nơi hoang vu không có lương thực. Măng tre, nứa, mật ong, rễ cỏ quân Lam Sơn ăn đã hết. Lê Lợi đành phải cho phép nghĩa quân giết ngựa ăn thịt. Nhưng voi ngựa ăn cũng gần hết rồi. Để cứu nghĩa quân thì phải hy sinh một tướng, dù đó là sự lựa chọn đau xót. Nếu tiếc một người thì sẽ hy sinh hết mà nước cũng không cứu được. Nghĩ như vậy, Lê Lợi họp các tướng lĩnh lại và nói:

-Các tướng quân ai cũng là tài sản quý giá, là nguồn sức mạnh để giải phóng đất nước, nhưng trong tình thế hiện nay nếu không hy sinh một tướng thì toàn bộ tướng lĩnh và nghĩa quân sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta mà hy sinh hết thì sự nghiệp cứu nước còn trông cậy vào ai được nữa?

Ngừng một lát, Lê Lợi nói cái điều mà ông thấy khó nói nhất trong cuộc đời:

-Ta đều thương yêu các tướng quân, nhưng nay ta cần một người như Kỷ Tín xưa đóng giả ta, mặc áo ta, cưỡi voi của ta, đem vài trăm quân ra huyết chiến với giặc và hy sinh. Làm như vậy quân Minh tưởng đã giết được ta, sẽ lui quân thì may ra mới cứu được toàn quân trong tình thế này.

Tướng Lê Lai đứng dậy nói:

-Bẩm chúa công, mạt tướng từ khi tham gia vào nghĩa quân thì đã tự nguyện hy sinh vì chúa công, hy sinh vì đất nước. Nay đã đến lúc rồi, mạt tướng xin tình nguyện đóng giả chúa công xung trận để giải cứu chúa công và cứu toàn quân.
Lê Lợi cảm kích:

-Tướng quân có gì yêu cầu ta không, ta nguyện sẽ thực hiện.

-Bẩm chúa công, mạt tướng có hai yêu cầu, thứ nhất là sau khi sự nghiệp giải phóng đất nước thành công, chúa công nhớ ghi tên mạt tướng vào hàng đệ nhất công thần, thứ hai là mong chúa công chăm sóc gia quyến của mạt tướng chu đáo.


Lê Lợi bước xuống cầm tay Lê Lai mà nói:

-Ta thề với tổ tiên, thần thánh, đất trời Đại Việt sẽ thực hiện bằng được hai điều mà tướng quân mong muốn.

Rồi Lê Lai đổi áo cho Lê Lợi, mặc áo của Lê Lợi vào và quỳ xuống vái Bình Định Vương:

-Cáo biệt chúa công, kính mong chúa công bảo trọng và chiến thắng.

Lê Lai vái chào các tướng lĩnh Lam Sơn:

-Cáo biệt các tướng quân, cáo biệt các huynh, các đệ, các huynh, các đệ hãy ra sức vì dân vì nước và chiến thắng.

Các tướng lĩnh cúi đầu chắp tay nghẹn ngào:

-Xin cáo biệt tướng quân đã ra đi vì nghĩa lớn. Huynh đệ luôn nhớ tướng quân.
Lê Lợi gọi:

-Người đâu.

-Dạ.

Đem voi của ta ra đây.

-Dạ.

Lê Lai cầm gươm lên voi, trông không khác gì Lê lợi. Cửa bí mật từ Chí Linh ra ngoài được mở ra. Lê Lai đi ra ngoài, theo sau có 500 quân. Trần Trí, Sơn Thọ, Mã kỳ đang trong tổng hành dinh thì có thám mã vào báo:

-Dạ, bẩm phó tướng, Lê Lợi đã ra khỏi Chí Linh, đang phá vòng vây ạ.

Trần Trí, Sơn Thọ, Mã Kỳ hốt hoảng chạy theo tùy tướng, ra đến nơi thì thấy 7 vạn quân Minh đang bao vây Lê Lai và 500 quân ở một thung lũng gần Chí Linh. Trần Trí cười ha hả:

-Phen này Bình Định Vương phải chết. Ha!ha!ha!...

Và hắn ra lệnh:

-Khép chặt vòng vây, giết!

-Dạ.

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}