Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 43)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Tư, 20/05/2020 08:34 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập III " NHỮNG KHÚC CA KHẢI HOÀN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

 

Tranh minh hoạ: Nhờ các kế sách quân sự của Nguyễn Trãi, nghĩa quân Lam Sơn liên tiếp giành được các thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Nguồn: Internet

Kỳ 43


Lê Lợi nói tiếp:


-Các tướng quân cho đại quân trở lại Lương Giang, tiếp sức hạ đồn Đa Căng và nhanh chóng tiến vào Nghệ An.


-Chúng thần tuân lệnh.


Lại nói tướng Lê Văn Linh và Phạm Văn Xảo bí mật tiến về thành Đa Căng. Còn cách 4 dặm, Lê Văn Linh nói:


-Thành Đa Căng kiên cố, muốn hạ nhanh phải dùng mưu.


-Tướng quân có kế gì hay?


-Cho 50 lính tinh nhuệ bò vào gần bắt bọn lính đi tuần, đánh tráo quân phục, giả là quân Minh lọt vào trong mở cổng thành cho quân bên ngoài xông vào.


Phạm Văn Xảo nói:


-Diệu kế.


50 lính Lam Sơn trong đêm mai phục gần thành. Khi tốp lính Minh 20 tên đi tuần canh, quân Lam Sơn bất ngờ nhảy ra khống chế, bịt khăn thuốc mê vào miệng, lôi ra xa và đánh tráo quân phục. 20 lính tiến vào cổng thành. Lính ngụy người Việt gác cổng hỏi:


-Ai?


-Bọn mày mù à. Chúng tao vừa đi tuần canh về. Mở cửa nhanh.


-Dạ.


Lính gác mở cổng thành lập tức bị giết. Một phát tên châm lửa bắn lên trời. Phan Văn Xảo, Lê Văn Linh thúc 3 vạn quân tràn vào thành chém giết đốt phá. Toàn bộ quân Minh bất ngờ không kịp chống cự phần lớn bị tiêu diệt, số còn lại đầu hàng. Thành Đa Căng bị triệt hạ. Tướng Minh Nguyễn Hoa Anh đến cứu bị đánh thua phải chạy về thành Tây Đô. Thổ quan Lương Nhữ Hốt bị bắt, được Lê Lợi tha nhưng lại bỏ trốn theo quân Minh.


Tại Tây Đô, Trần Trí đang ngồi uống trà sau bữa sáng với các tướng Phương Chính, Lý An, Thái Phúc thì có tùy tướng vào báo:


-Dạ, bẩm Phó tổng binh, có tướng quân Nguyễn Hoa Anh từ Lương Giang về cấp báo.


-Cho vào.


-Dạ.


Nguyễn Hoa Anh đi vào, bộ dạng nhếch nhác, hốt hoảng. Trần Trí ngạc nhiên hỏi:


-Có việc gì mà làm bộ dạng tướng quân như vậy:


Dạ bẩm Phó tổng binh, thành Đa Căng đã bị quân Lam Sơn triệt phá, thổ quan Lương Nhữ Hốt bị bắt, đại quân Lê Lợi đang tiến vào Nghệ An, đã gần đến Trà Lân.


Trần Trí hoảng hốt:


-Chết rồi, lực lượng của chúng ta ở Nghệ An rất mỏng, bách tính ở đó rất căm hận chúng ta vì bị đàn áp khốc liệt sau khởi nghĩa Trần Quý Khoáng. Quân Lam Sơn về đó như hổ về rừng chứ không phải khó khăn gò bó như miền núi Thanh Hóa đâu. Nguy rồi, nguy to rồi. Bay đâu.


-Dạ.


-Tướng quân phi ngựa nhanh chóng vào Nghệ An nói với thổ quan Cầm Bành hợp quân với Sư Hựu đánh mặt trước, tức phía Nam, ta sẽ đem quân đuổi theo đánh sau lưng quân Lam Sơn ở phía Bắc, hai mặt đánh ép lại may ra tiêu diệt được giặc.


-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.


Trần Trí nói với Lý An, Thái Phúc, Phương Chính:


-Ta cùng các tướng dốc toàn lực đuổi theo đánh tập hậu quân Lam Sơn.


-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.


Ngay sớm hôm đó, 10 vạn quân Minh do Trần Trí và các tướng lĩnh cao cấp của nhà Minh từ Tây Đô đi lên Lương Giang rồi truy kích sau nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An. Quân Minh qua thành Đa Căng chỉ còn là đống tro tàn gạch vụn. Quân Minh theo đường rừng gấp rút tiến vào Trà Lân. Tại Trà Lân, thổ quan Việt gian Cầm Bành nhận được tin cấp báo, liền cho mời Đô chỉ huy đồng tri phủ Nghệ An Sư Hựu. Sư Hựu đem 2000 quân hội với 5000 quân của Cầm Bành đón chặn quân Lam Sơn ở Trà Lân. Quân Lam Sơn có nguy cơ bị bao vây cả hai mặt. Đang trên đường hành quân, Lê Lợi được thám mã phía Bắc về báo:


-Dạ bẩm chúa công, Trần Trí cùng Lý An, Thái Phúc, Phương Chính dẫn 10 vạn quân đang đuổi sau lưng quân ta.


Lại có thám mã từ Trà Lân về báo:


-Dạ, bẩm chúa công, Sư Hựu tri phủ Nghệ An đã hợp quân với thổ quan Cầm Bành, khoảng 7000 quân đang chặn đánh phía trước quân ta.


Nguyễn Trãi nói với Lê Lợi:


-Bẩm chúa công, muốn phá thế bao vây của giặc, chỉ cần cho 4 vạn quân mai phục tiêu diệt quân của Trần Trí, dùng 1 vạn quân đánh đạo quân của Cầm Bành ở Trà Lân khiến cho Cầm Bành và Trần Trí không phối hợp được với nhau.


Lê Lợi hỏi Nguyễn Chích:


-Tướng quân có biết ở đây có chỗ nào hiểm địa có thể mai phục được không?


-Dạ bẩm chúa công, Nơi đây chỗ nào cũng là hiểm địa nhưng hiểm trở nhất là thung lũng Bồ Đằng.


Lê Lợi ra lệnh:


-Tướng quân Nguyễn Chích, Lưu Nhân Chú, Trịnh Khả, Lý Triện đem 4 vạn quân mai phục ở Bồ Đằng. Các tướng phải nghe lệnh của tướng quân Nguyễn Chích.


-Dạ, tuân lệnh chúa công.


-Tướng quân Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Vấn đem 1 vạn quân đánh thành Trà Lân.


-Dạ, chúng mạt tướng tuân Lệnh.


Lại nói Phương Chính dẫn 2 vạn quân đi tiên phong đuổi gấp quân Lam Sơn, đến một nơi rừng núi rất hiểm trở. Phương Chính hỏi tên Việt gian dẫn đường:


-Đây là đâu?


-Dạ bẩm tướng quân, đây là Bồ Đằng, thuộc phủ Nghệ An.


Phương Chính dặn các tùy tướng và quân sĩ:


-Đánh mai phục là sở trường của quân Lam Sơn và thường bắn tên trước, nếu gặp mai phục thì nằm xuống chờ quân Lam Sơn bắn hết tên thì vùng dậy chém giết.


-Dạ, tuân lệnh chủ soái.


Quân Minh lọt vào thung lũng Bồ Đằng. Chợt một phát tên lửa bắn lên trời. Quân Minh nằm rạp xuống tránh tên đạn. Nhưng lần này quân Lam Sơn không chỉ bắn tên mà còn dội đá xuống làm quân Minh không ngóc đầu lên được. Khi đó 4 vạn quân Lam Sơn xông lên chém giết. Tiếng reo hò vang dội, tiếng gươm dao loảng xoảng khô khốc. 1 vạn quân Minh máu chảy đầu rơi. Đô Ty Minh là Trần Trung bị chém chết. Quân Lam Sơn thu được 200 ngựa, vô số vũ khí, giáo mác, cung tên. Số tàn quân Minh chạy ngược lại báo cho Trần Trí. Trần Trí cả sợ cùng Phương Chính và các tướng dẫn quân chạy vào thành Nghệ An.


Trong khi đó đạo quân Lam Sơn do Lê Sát chỉ huy tiến về phía Nam, còn cách Trà Lân 2 dặm, thám mã về báo::


-Dạ, bẩm chủ soái, Sư Hựu và Cầm Bành đem 5000 quân rời thành Trà Lân đang tiến về phía chúng ta.


Lê Sát hạ lệnh:


-Dàn trận, chuẩn bị đánh giặc.


Lê Ngân nói:


-Hay là ta cho quân mai phục.


Lê Sát nói:


-Quân ta ưu thế áp đảo cần gì mai phục, vả lại chỗ này không có địa thế hiểm trở để thực hiện.


Quân Lam Sơn vừa dàn trận xong thì quân Minh tràn tới. Không chờ quân Minh dàn trận, Lê Sát dơ gươm và thét:


-Xông lên giết.


1 vạn quân Lam Sơn xông lên chém giết rất quyết liệt. Quân Minh hoảng sợ, thế trận tan vỡ tháo chạy sau khi bỏ lại 1000 xác chết. Quân Lam Sơn chém chết Thiên hộ Trương Bản. Sư Hựu, Cầm Bành tháo chạy vào thành Trà Lân. Quân Lam Sơn bao vây hai tháng, Cầm Bành ra hàng. Lê Lợi nói:


-Tha cho Cầm Bành để bọn Việt gian khác quay về.


Nhưng đang đêm Cầm Bành bỏ trốn, bị quân Lam Sơn bắt được. Lê Lợi nói:


-Loại Việt gian phản quốc này không hề biết hối cải. Người đâu.


-Dạ.


-Đem ra chém.


-Dạ.


CVL

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}