Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

Phản biện tục ngữ

Phương Quang Châu Vân | Thứ Sáu, 03/08/2018 06:33 GMT +7

vanhien.vn - Đa số các câu tục ngữ của dân tộc ta còn nguyên giá trị, nhưng có một số câu (như nêu trong bài), không còn phù hợp. Đó cũng là điều tự nhiên vì nền văn minh liên tục phát triển. Tục ngữ các dân tộc khác cũng vậy thôi. 

01. Xấu đều hơn tốt lỏi - Trời!

      Sợi dây này trói chặt người Việt ta.

02. Xấu đều hơn tốt lỏi – sai

      Tốt lỏi biến xấu, ngày mai tốt đều.

03. Tốt lỏi dẫn dắt xấu đều

      Để hoàn toàn tốt, ấy điều ước mong.

04. Ngốc đàn hơn khôn độc – sai

      Khôn độc biến ngốc đàn, mai, khôn đàn

05. Ăn cỗ đi trước là tham

      Đi sau khi lội, ai làm tiên phong?

06. Ách giữa đàng phải ra tay

      Cứu người mới có phúc dày, người ơi!

07. Chết trước để được ấm mồ?

 Không! Sống phúc lộc thọ, người thờ muôn năm.

08. Hay mặc ai, dở mặc ai

      Sống ích kỉ thế, đứng ngoài văn minh.

09. Trách ai an phận thủ thường

      Khen ai ý chí kiên cường vươn lên.

10. Ăn miếng trả miếng, ác thâm

      Lấy ân trả oán thiện tâm sáng đời.

11. Dĩ oán báo oán – vô minh

      Dĩ đức báo oán lung linh ánh người.

12. Mẹ dạy sống có đức nhân

      Lấy ân trả oán, trả ân ở đời.

13. Cháy nhà người, vại bằng chân

      Thì những kẻ ấy, ai cần mà chi.

14. Ăn cây nào, cây ấy rào

      Thực dụng như thế, khi nào văn minh.

15. Đồng nào xào nấy, trắng tay

      Lấy gì làm vốn để ngày mai no.

16. Xấu xa đậy, tốt đẹp phô

      Bệnh thành tích ấy bao giờ khỏi đây.

17. Đời cua máy, đời cáy đào

      Phát triển bền vững, nói sao hỡi người.

18. Mặc đời cua máy, cáy đào

      Con cháu hư hỏng, đau nào đau hơn.

19. Trời cho hơn lo làm – sai

      Không làm lấy cái gì nhai, hỡi người.

20. Tốt số hơn khôn – lời sai

      Khôn ngoan đích thực tương lai huy hoàng.

21. Không giàu vì số khó

      Bỏ sức lắm khổ người

      Chớ tin thế, ai ơi

      Chăm làm đời mới có.

22. Số phận lao đao

      Phải sao chịu vậy

      Người ơi, có thấy

      Ấy lời tào lao.

23. Phép vua nào thua lệ làng?

      Luật lệ trùm khắp cả giang sơn này.

24. Phép vua nào thua lệ làng?

      Văn minh, hiện đại cần nâng pháp quyền.

25. Người làm quan cả họ nhờ

      Chí công, liêm, chính bao giờ hết thiêng?

26. Ai bảo dân ngu, khu đen

      Thì người ấy học thánh hiền mà chi.

27. Dân đen như cây gỗ tròn

      Gỗ lăn gỗ mở đường mòn quan đi.

28. Dân chi phụ mẫu – ngược đời!

      Dân là phụ mẫu, là trời vua quan.

29. Già đòn non nhẽ dạy con

      Cách dạy con thế đâu còn tương lai.

30. Hay chữ chẳng bằng dữ đòn

      Dạy trò như thế, trò khôn sao thầy?

31. Người roi, voi búa – sai rồi

      Dạy dùng vũ lực, người ơi, bỏ rồi.

32. Già lừa đạp dưa thối – sai

      Khinh già, dám hỏi mai ai không già?

33. Quá tay làm phúc ăn mày

      Không, không! Làm phúc cho dày, đời mong.

34. Thương người lại khó đến thân

 Không, không! Mẹ dạy tích nhân, thương người.

35. Ốc mang nặng mình chẳng kêu

      Còn làm cọc phúc cho rêu sống cùng.

36. Lấy vợ bé, tậu nghé hoa

      Không! Đa thê nát cửa nhà, phạt nghiêm.

37. Năm thê, bảy thiếp đã xa

      Một chồng một vợ mới là văn minh.

 

38. Làm lớn thì làm láo – sai

      Người mà làm láo, chẳng ai thèm dùng.

39. Mưu tại nhân, thành tại thiên

      Không! Người mới thực làm nên mọi thành

40. Nhất thành bất biến – sai to

      Vạn vật biến đổi, bao giờ ngừng đâu.

41. Tệ nạn nam tôn, nữ ti

      Loài người đã vứt bỏ đi, lâu rồi.

42. Ai bảo nhi nữ thường tình

 Gương Trưng Vương sáng soi mình, muôn năm.

43. Cạn lòng như đĩa, đàn bà

      Không! Lòng nữ cũng như là nam, sâu.

44. Một trai có, mười gái không

      Trọng nam khinh nữ, chết sông lâu rồi.

45. Phụ nhân nan hoá – lời sai

      Học hành, gái cũng như trai rõ ràng.

46. Thật thà là cha dại – sai

      Lọc lừa, dối trá chẳng ai bạn cùng.

47. Thả cá nhất, gá bạc nhì

      Thả cá đúng, gá bạc thì nhà giam.

48. Bắc cầu làm phúc – đúng rồi

      Gá bạc phạm pháp người ơi, giàu gì?

49. Ai nói làm tốt, mốt đui

      Làm tốt mới có sáng, vui lâu dài.

50. Thầy nuôi vợ, thợ nuôi mồm

      Thưa rằng không thợ, không cơm muôn nhà.

51. Tôn ti trật tự bất công

      Thì trật tự ấy, dìm sông cho chìm.

52. Tôn ti trật tự bất nghì

      Thì tôn ti ấy, chôn đi xuống mồ.

53. Giàu ba họ, khó ba đời

Học làm giàu đúng, người ơi, luôn giàu       

54. Nằm giữa chẳng mất phần chăn

      Trung dung, khôn lỏi ai cần mà chi.

55. Chồng lớn, vợ bé thì xinh

      Chồng bé, vợ lớn cũng tình, cũng yêu.

56. Ki cóp cho cọp nó xơi

      Không! Ki cóp để cho đời ấm no.

57. Đặt đâu ngồi đấy lâu rồi

      Ngày nay trai gái thành đôi, tự mình.

58. Con dòng thì mặc con dòng

      Con dòng lười dốt cũng không ra gì.

59. Chồng quan hơn đàn chồng dân

      Chồng quan mà nhác mà đần, hơn ai.

60. Mua mâm đâm thủng mâm đi

      Mẹ chồng, nay chẳng khác gì mẹ sinh.

61. Mẹ vợ là bèo trôi sông

      Ai đẻ nuôi vợ, hỡi ông rễ tồi?

62. Bần bất nghĩa, phú bất nhân

      Lời của kẻ đần người bỏ ngoài tai.

63. Bần bất nghĩa, phú bất nhân

Không! Nhân nghĩa gốc từ dân, giàu nghèo.   

64. Khôn ngậm miệng, khoẻ cắp tay

      Khoẻ khôn gì vậy, mặt mày tiểu nhân.

65. Máu mủ thương, thiên hạ thương

      Thiện lành, nhân đức toả hương thơm đời.

66. Những kẻ chẳng đẻ, chẳng thương

      Là bầy thất đức, là phường bất nhân.

67. Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp

      Chế độ mình đã dẹp đi nhanh

      Dẹp đi cái thói tranh giành

      Của chung vơ vét, hôi tanh cả làng.

68. Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp

      Tranh nhau ăn, thật “đẹp” mặt làng

      Tranh làm thì mới giỏi giang

      Cái làng - thế - giới việc đang còn chờ.

69. Ngăn sông, cấm chợ thì nghèo

      Văn minh thương nghiệp làm theo mới giàu.

70. Nhiều con, giòn mẹ – không, không!

      Nhiều con vất vã, má hồng mẹ phai.

71. Hạnh phúc không mua bằng tiền

      Nhiều tiền, nhiều bạc, chẳng tiên trên đời.

72. Sống ngày nào biết nấy ngày

      Sống tiêu cực thế, chết ngay cho rồi.

73. Sơn bất cao, thuỷ bất thâm

      Nam dối trá, nữ đa dâm – nói càn!

                                               08.2018

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}