Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 

Phản hồi thông tin sau bài "Điểm mới ở Sinh vật cảnh Thủ đô"

Quyết Tuấn. | Thứ Ba, 24/10/2017 09:46 GMT +7

Sau bài viết "Điểm mới ở Sinh Vật Cảnh Thủ đô" đăng trên Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Vanhien.vn) ngày 23/10/2017, một số bạn đọc đề nghị làm rõ hơn quyền hạn và nghĩa vụ của Hội thành viên của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam.
 

Một gian hàng trưng bày cây cảnh tại Festival Sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ 1 vào tháng 4-2016.

Về nội dung quyền hạn và nghĩa vụ của Hội thành viên quy định rất rõ tại Điều 6 Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt kèm theo Quyết định 356/QĐ - BNV ngày 24/4/2012 của Bộ Nội vụ như sau: "Các Hội sinh vật cảnh có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) được UBND tỉnh cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ theo quy định của pháp luật, nếu tán thành Điều lệ của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, có đơn xin gia nhập, tự nguyện làm thành viên của Hội, được xem xét kết nạp làm hội viên chính thức của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (các Hội này được gọi tắt là các Hội thành viên). Các Hội thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ như đối với hội viên chính thức của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội".

Như vậy, Hội thành viên không phải là cấp Hội mà chỉ là hội viên chính thức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam. Vì vậy Thường trực, Ban Chấp hành khoá V của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam đã quyết định trong khi chờ Quốc hội ban hành luật Hội đã thống nhất duy trì hoạt động trong nhiệm kỳ (2011 - 2016) sao cho không trái với các quy định hiện hành của pháp luật một mặt vẫn phát huy tốt truyền thống của Hội nên quyết định không cụ thể hoá Điều lệ; không thu hội phí; không can thiệp quá sâu vào công việc của Hội thành viên; không Ban hành quy chế thi hành kỷ luật hội viên và các quy định khác gây xáo trộn hoạt động bình thường của hội.

Vì về mặt pháp lý Hội SVC Việt Nam nói riêng và các hội hoạt động trong phạm vi cả nước hoạt động theo 4 cấp trước thời điểm ra đời Nghị định 45/2010/NĐ - CP sẽ không có hội viên thông qua 4 cấp trước đây, không thể nhận hội viên cơ sở làm hội viên của mình và càng không thể đơn phương án đặt các nghĩa vụ, nhất là quy định thu nộp hội phí đối với hội viên của hội thành viên là trái với quy định của pháp luật.

Sở dĩ phải làm rõ điểm này vì có liên quan đến trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của Hội viên cơ sở không thể cùng một lúc họ phải chịu các nghĩa vụ theo Điều lệ Hội sinh vật cảnh hoạt động ở phạm vi Xã, Huyện, Tỉnh, Trung ương. Nếu không rõ ràng rất dễ vi phạm luật theo hệ thống. Tất cả các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ hội viên của các hội phải căn cứ vào Điều lệ của tổ chức đó và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc một tổ chức Hội hoạt động ở phạm vi cả nước, tự động tuỳ tiện ban hành một số quy định về quyền và nghĩa vụ đối với hội viên của các hội thành viên, nhất là quy định về kỷ luật hội viên và các nội dung không nêu trong điều lệ hoặc trái với điều lệ là trái với quy định hiện hành của pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội VI của Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cũng đã có văn bản chính thức đề nghị Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam phải nhận thức đúng vị trí của mình trong sinh hoạt Hội, không được dùng cụm từ "Các cấp Hội" phải thay dấu "Trung ương Hội" vì trên thực tế không còn Trung ương Hội, các cấp hội theo quy định mới nhất của pháp luật và phải xác định lại Hội viên!

Tại Hội nghị giao ban giữa Bộ Nội vụ với 500 tổ chức Hội, quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc vào tháng 12 năm 2016, Bộ Nội vụ cũng giải thích rõ điểm này và đề nghị các Hội cần nắm vững Nghị định 45/2010/NĐ - CP tránh việc lạm quyền và có các hành vi vi phạm pháp luật cho đến khi Quốc hội và Chính phủ có quy định mới nếu có điều chỉnh nội dung trên!

Ở Hà Nội, Thường trực Hội Sinh Vật Cảnh thành phố đã làm việc với ngành Nội vụ và các luật sư đi đến thống nhất phương án "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội cho phù hợp với tình hình mới" theo hướng bám sát Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật làm cơ sở triển khai cho mọi hoạt động. Được biết, ngay trong báo cáo và dự thảo Nghị quyết Đại hội VI của Hội SVC Việt Nam cũng theo tinh thần đó và đi đến khẳng định mục tiêu Phượng hướng hoạt động của nhiệm kỳ (2017 -2021) là "Kiện toàn tổ chức, Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, Đẩy mạnh phong trào, hướng đến hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực".

Trích Điều 6 Điều lệ Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt kèm theo Quyết định 356/QĐ - BNV ngày 24/4/2012 của Bộ Nội vụ.

HỘI VIÊN

Điều 6. Hội viên

1. Các tổ chức và công dân Việt Nam yêu thích văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật về sinh vật cảnh; trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh hoặc có hoạt động liên quan đến sinh vật cảnh nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập đều có thể được xét công nhận là hội viên của Hội.

2. Hội viên của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam gồm:

a) Hội viên chính thức: Các tổ chức và công dân Việt Nam yêu thích văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật về sinh vật cảnh; trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh hoặc có hoạt động liên quan đến sinh vật cảnh nếu tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập đều có thể được xét công nhận là hội viên của Hội.

Các Hội sinh vật cảnh có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) được UBND tỉnh cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ theo quy định của pháp luật, nếu tán thành Điều lệ của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, có đơn xin gia nhập, tự nguyện làm thành viên của Hội, được xem xét kết nạp làm hội viên chính thức của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam (các Hội này được gọi tắt là các Hội thành viên). Các Hội thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ như đối với hội viên chính thức của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội.

b) Hội viên danh dự được mời gồm: các cá nhân là công dân Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Hội hoạt động và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như đối với hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra của Hội.

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}