Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu xây dựng Bắc Kạn ngày càng phát triển

Nguyễn Văn Du - Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn | Thứ Tư, 15/04/2020 05:58 GMT +7

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm. Trải qua nhiều biến động, cùng với sự chia tách, sáp nhập về địa giới hành chính, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

bac kan
Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. (Ảnh tư liệu)

Khi đã hoàn thành công cuộc chinh phục và bình định căn bản khu vực miền núi phía Bắc, để thống trị và bóc lột nhân dân các dân tộc miền núi, ngày 11/4/1900, toàn quyền Đông Dương quyết định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn). Sau khi đặt được ách thống trị lên Bắc Kạn, thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa một cách có hệ thống trên quy mô lớn. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Bắc Kạn đã dấy lên phong trào kháng Pháp mạnh mẽ. Năm 1904, người Dao hai xã Tân Sơn và Cao Sơn (Bạch Thông) đã nổi dậy chống chính sách sưu thuế nặng nề của đế quốc, phong kiến. Năm 1914, tại thị xã Bắc Kạn, các tù nhân yêu nước cùng các lính khố xanh có tinh thần dân tộc đã nổi dậy phá nhà lao, cướp vũ khí của địch, tiến hành vũ trang làm chủ thị xã...

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Bắc Kạn là vùng sâu, dân cư thưa thớt, lại bị thực dân Pháp kiểm soát chặt chẽ, gây khó khăn cho việc tuyên truyền và phát triển phong trào cách mạng. Sau thời kỳ khó khăn, trên cơ sở phong trào cách mạng trong toàn quốc dần hồi phục và phát triển, các cuộc đấu tranh hợp pháp của nhân dân Bắc Kạn đã diễn ra (tiêu biểu là cuộc đấu tranh của dân phu bị bắt đi làm sân bay và cuộc đấu tranh chống việc bắt phu làm đường trong những năm 1935 - 1939).

Ngày 27/9/1940, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra giữa lúc tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thời cơ cách mạng chưa tới nên bị kẻ thù đàn áp khốc liệt. Tuy vậy, cuộc khởi nghĩa này đã có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng cả nước, trong đó có Bắc Kạn. Cuối năm 1942, phong trào Việt Minh phát triển mạnh, là cơ sở cho sự ra đời Ban Việt Minh liên xã Cao Minh gồm ba xã: Cao Tân, Cao Thượng và Cổ Linh. Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên được thành lập ở vùng cao Chợ Rã và cũng là tổ chức cách mạng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn.

Tại Ngân Sơn, từ năm 1942 đã có cơ sở Việt Minh ở Thượng Ân và Cốc Đán. Được sự giúp đỡ trực tiếp và mạnh mẽ của đội Nam tiến, phong trào đã có bước phát triển mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, ở hầu khắp Ngân Sơn đã xây dựng được cơ sở cách mạng. Đến tháng 9/1943, tại xã Thượng Ân, với sự có mặt của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chi bộ Nam tiến đã tổ chức kết nạp những đội viên trung kiên vào Đảng và tuyên bố thành lập chi bộ Chí Kiên. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng Bắc Kạn. Chi bộ Chí Kiên là chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kạn.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Bắc Kạn được Trung ương Đảng chọn xây dựng thành an toàn khu. Với vai trò là căn cứ địa cách mạng, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã hết lòng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ các cơ quan Trung ương sơ tán; bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng cả nước chung sức, đồng lòng, không tiếc máu xương, góp công, góp sức, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giành những chiến công vang dội. Sự kiện Bắc Kạn - Tỉnh đầu tiên của cả nước được giải phóng là bước khởi đầu vô cùng quan trọng, niềm cổ vũ lớn lao cho những thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến, như trong Thư gửi đồng bào tỉnh Bắc Kạn sau khi được giải phóng (tháng 8/1949), Bác Hồ kính yêu đã khẳng định “Cuộc thắng lợi này sẽ làm đà cho những thắng lợi khác to lớn hơn, vẻ vang hơn”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, với khẩu hiệu “tay cày, tay súng”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, vừa thi đua xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kiên cường chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn, tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến.

Năm 1965, tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái; năm 1978 tách hai huyện Ba Bể, Ngân Sơn của tỉnh Bắc Thái nhập về tỉnh Cao Bằng. Trong bối cảnh đó, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, nêu cao tinh thần cách mạng, lao động cần cù, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; tinh thần lao động cần cù, sáng tạo; vượt qua khó khăn, thách thức; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Ngày 06/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, Kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chuyển huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể do tỉnh Cao Bằng quản lý về tỉnh Bắc Kạn. Ngày 01/01/1997, lễ tái lập tỉnh được tổ chức trọng thể tại thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn). Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới của Bắc Kạn trên con đường xây dựng và phát triển. Việc tái lập tỉnh cũng là cơ hội thuận lợi để Bắc Kạn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13, ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và thành phố Bắc Kạn, toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 07 huyện) và 122 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã, 06 phường, 06 thị trấn). Từ 01/02/2020, sau khi tiến hành sắp xếp lại theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bắc Kạn giảm từ 122 xã, phường, thị trấn xuống còn 108 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn).

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cộng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nên Bắc Kạn đã có những đổi thay toàn diện. Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp với đặc trưng là kinh tế thuần nông, đến nay Bắc Kạn đã xây dựng được nền kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ. So với thời điểm tái lập tỉnh, kinh tế có bước chuyển biến theo hướng tích cực. Kết thúc năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng hơn 40 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,6 triệu đồng, tăng hơn 30 lần so với năm 1997.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài được tăng cường. Trong năm 2019, tỉnh đã thu hút được 09 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 600 tỷ đồng. Tỉnh đã và đang phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các nhà đầu tư triển khai một số dự án kết cấu hạ tầng đô thị, du lịch sinh thái trên địa bàn.

Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt được những kết quả quan trọng. Từ một nền kinh tế thuần nông, đã từng bước hình thành sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất lâm nghiệp có bước phát triển mạnh, diện tích trồng rừng bình quân đạt trên 6.000ha/năm. Với tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,6%, Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư làm cho diện mạo cảnh quan môi trường, nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đạt trên 92%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 98%. Các chương trình, đề án lớn, tiêu biểu như nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phổ cập giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa… được triển khai tích cực, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh.

Công tác phát triển đảng được đẩy mạnh, đặc biệt là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Từ 03 đảng viên đầu tiên của Chi bộ Chí Kiên được thành lập cách đây 77 năm, Đảng bộ tỉnh đã trưởng thành vượt bậc với hơn 34.700 đảng viên (chiếm 11% dân số). Công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều đổi mới. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy hiệu quả. Tình hình chính trị, xã hội ổn định; khối đoàn kết các dân tộc được củng cố; quốc phòng - an ninh được tăng cường đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những thành tích đạt được, tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016)… Kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đạt được là rất đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}