Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 
Công bố Danh mục 07 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố Danh mục 07 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo đó 07 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này gồm có:

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}