Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 

Quảng Ngãi: Cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc trong dịp Tết nguyên đán giai đoạn 2019- 2025

Tin ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- vanhien.vn tại Quảng Ngãi và CTV | Thứ Tư, 10/10/2018 22:00 GMT +7

(Vanhien.vn) Ngày 10/10, tại kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tại kỳ họp

Theo quy định, các mặt hàng thiết yếu như: Nước mắm, dầu ăn thực vật, bột ngọt và muối Iốt sẽ được cấp không thu tiền và thực hiện theo định mức 2 lít/hộ/năm đối với nước mắm; dầu ăn thực vật 1 lít/hộ/năm; bột ngọt 100 gam/khẩu/năm; muối Iốt 5 kg/hộ/năm. Mức hỗ trợ để mua và cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu này bình quân không vượt quá 180.000 đồng/hộ/năm. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2025 trên 68 tỷ đồng.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

 Tính đến cuối năm 2017, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 50.493 hộ, với 190.931 khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh còn nhiều khó khăn, có 5/6 huyện vùng cao của tỉnh là huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trong giai đoạn 2016-2020, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh có 266 thôn đặc biệt khó khăn; 4 xã khu vực I, 33 xã khu vực II và 46 xã khu vực III. Tổng số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao, đến đầu năm 2018 toàn vùng có 22.697 hộ hộ nghèo, chiếm 36,97% và 8.518 hộ cận nghèo, chiếm 13,87%; trong đó, tổng số hộ nghèo là dân tộc thiểu số 20.899 hộ (chiếm 53,41% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, chiếm 91,25% tổng số hộ nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

  Để chăm lo, phục vụ đời sống, động viên tinh thần đồng bào các dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán, từ năm 1997 đến nay, tỉnh đã thực hiện chủ trương cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương này còn mang tính chất hằng năm, chưa có đề án, kế hoạch dài hạn nên rất bị động trong việc lập dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Ngoài việc thông qua Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua 10 Nghị quyết quan trọng khác nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}