Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Xã Hội:

 

Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- Hội VHNT Quảng Ngãi | Thứ Năm, 11/07/2019 16:48 GMT +7

Trong 2 ngày 10, 11/7, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV

​Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ. Tham dự Đại hội còn có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo 14 huyện, thành phố trong tỉnh cùng 298 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân nhân trong tỉnh.


Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; báo cáo ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV và Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 -2024; Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024 và Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024; Hiệp thương bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019- 2024.

Ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014- 2019 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQVN tỉnh trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Trong 5 năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động trên 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 3.700 ngôi nhà đại đoàn kết. Riêng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 126 tỷ đồng. Từ đó, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội,….. Đồng thời chủ trì, hiệp thương phân công cùng các tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ hộ nghèo để ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014 giảm xuống còn còn 9,39% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đẩy mạnh thực hiện tại các địa phương, đã vận động trên 11,4 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa và trao 104 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách trị giá 202 triệu đồng; Mặt trận đã chủ trì vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời 364 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng,....

Đặc biệt hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 162.000 ngày công, 420 tỷ đồng, hiến 475.651m2 đất,... để xây dựng cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh hiện có 59/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,7 tiêu chí nông thôn mới/xã.

Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động giám sát phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được MTTQ và tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung thiết thực. Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát hiện và kiến nghị các cấp ủy, chính quyền khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước. Hoạt động phản biện cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp triển khai ngày càng nền nếp.

Trong nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dang các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển KT-XH, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp. Đại hội cũng đã đề ra 5 Chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cơ bản để thực hiện từng Chương trình.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và UBND tỉnh.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam  phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới và coi trọng tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận. Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân;…Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh hoạt động hiệu quả.

Ông Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại Đại hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ chúc mừng những kết quả to lớn mà MTTQVN tỉnh và các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, MTTQVN các cấp tiếp tục đoàn kết, nhất trí, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết  toàn dân, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đừng lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của MTTQVN các cấp và là nền tảng bảo đảm cho quá trình phát triển bền vững kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh,…


Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Hợp tác- Phát triển” cho Đại hội

Ông Nguyễn Cao Phúc- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh NK 2019- 2024 báo cáo các kết quả hiệp thương tại Đại hội

86 ủy viên Uỷ ban MTTQVN tỉnh NK 2019- 2024 ra mắt đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 86 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử 07 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}