Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Quảng Ngãi: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi | Thứ Tư, 11/07/2018 11:00 GMT +7

(Vanhien.vn) Sáng 11/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII đã họp đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch; ông Trần Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Võ Phiên chủ trì, điều hành kỳ họp.

​Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Với mục tiêu phấn đấu  6 tháng cuối năm hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu năm 2018 cũng như tạo tiền đề quan trọng bước vào năm 2019, kỳ họp này HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và các báo cáo của các cơ quan chức năng và kiến nghị của cử tri. Trong đó đánh giá, rà soát cụ thể các chi tiêu có khả năng thực hiện vượt mức, những chỉ tiêu, mục tiêu cần nỗ lực hoàn thành trong 6 tháng cuối năm, cũng nhưng các giải pháp triển khai cụ thể để từ đó thông qua Nghị quyết với hiệu quả và hiệu lực cao nhất.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.

​Ngay sau phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô văn Trọng, Giám đ​ốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Ngô văn Trọng, Giám đ​ốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo

tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

 Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,23%; Công nghiệp duy trì tăng trưởng cao 16,6%; Nông, lâm, thủy sản, kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển ổn định trong điều kiện gặp không ít khó khăn với mức tăng 3,78%, chủ trương sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh.

 Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá đạt 7,14% và có nhiều khởi sắc. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 245,5 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 54,6% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 8.350 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 57% dự toán năm 2018.

 Kết cấu hệ thống hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, dần hoàn thiện là động lực tăng trưởng kinh tế bền vững. Đã triển khai thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch; bố trí vốn để đầu tư nhiều dự án lớn để phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, lãnh đạo tỉnh, các ngành chủ động gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 49 dự án, tăng 30 dự án so với cùng kỳ năm 2017, tổng số vốn đăng ký 5.752 tỷ đồng. Đến 24/5/2018, có 432 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.

 Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chủ trương phát triển bảo hiểm y tế được quan tâm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,23%. Các chính sách giảm nghèo, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt. Đời sống người dân có mặt cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

 Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn không ít hạn chế, đó là tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư còn chậm. Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản còn bất cập. Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính công cấp tỉnh ở mức thấp so với trung bình của cả nước,... 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên đã được triển khai từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, lĩnh vực phát triển kinh tế:  Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có kết quả đánh giá còn hạn chế; Kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Hỗ trợ chủ đầu tư triển khai xây dựng các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn KKT Dung Quất. Kiểm tra, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

 Tổ chức trực báo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án; Theo dõi chặt ché tình hình giải ngân kế hoạch vốn; Chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 hơn 14.913 tỷ đồng, quản lý chặt nguồn thu.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cho các dự an phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân. Phấn đấu đưa huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích giảm nghèo, chương trình cải hoán, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới theo Nghị định 67 và Nghị định 89 của Chính phủ.

   Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị; Từng bước triển khai, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu  và năng lượng quốc gia trên địa bàn KKT Dung Quất. Hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án Cảng Bến Đình, Vũng neo đậu tàu thuyền (Lý Sơn), cầu Thạch Bích (TP Quảng Ngãi).Kiểm tra, quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Kiểm tra, giảm sát hoạt động xả thải lớn ra môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp gây ô nhiếm môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra 5 giải pháp để thực hiện trên lĩnh vực văn hóa- xã hội; 04 giải pháp lĩnh vực nội chính, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

 Theo chương trình, Kỳ họp từ ngày 11/7 đến ngày 13/7, cùng với việc quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tại kỳ họp này HĐND sẽ xem xét thảo luận, quyết nghị một số nội dung công việc quan trọng: Về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; Về Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020; Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị một số cơ chế, chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trước mắt và lâu dài.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}