Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Quảng Ngãi: Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm nay đều đạt và vượt kế hoạch

Tin ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi | Thứ Ba, 11/12/2018 12:13 GMT +7

(Vanhien.vn) Từ ngày 11-13/12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã họp đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng nhiều mặt công tác khác của tỉnh năm 2018; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá tổng quan hơn 2 năm qua, trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, cho đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều có nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế có sự tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Điều kiện và môi trường đầu tư, kinh doanh cho các thành phần kinh tế ngày càng trở nên hấp dẫn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ, thông tin truyền thông,…tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng. Đời sống xã hội có những cải thiện quan trọng cả ở thành thị và nông thôn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp được tăng cường nhiều mặt, bảo đảm năng lực lãnh đạo và hiệu lực quản lý, điều hành theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính báo cáo về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019. Theo đó, năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, với 16/18 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu vượt 20% và kim ngạch nhập khẩu vượt 19,1%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng hơn 19.825, 67 tỷ đồng, đạt 133,4% dự toán; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu trong tầm kiểm soát. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 114.107 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2017, vượt 2,4% so với kế hoạch. Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 10.056 tỷ đồng, có 11 dự án FDI với vốn đăng ký 33,77 triệu USD.

Ông Nguyễn Tăng Bính- PCT thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

Trong năm qua, nông nghiệp tiếp tục phát triển, xây dựng nông thôn  mới được quan tâm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2%. Trong năm, đã cấp phép 10 dự án đầu tư sản xuất rau an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đăng ký hơn 324 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12/2018, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đang trình Thủ Tướng Chính Phủ công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Năm 2018, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Đã cấp phép đầu tư cho 99 dự án trong nước với vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng, trong năm có 14 dự án đi vào hoạt động. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Kinh tế miền núi tiếp tục phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo miền núi giảm còn 31,7%, giảm hơn 5% so với năm 2017. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đã có những bước tiến đáng kể; Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%.  

Năm 2019, với chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, đó là tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ  6,5-7%; tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12-12,5%; GRDP bình quân đầu người: 63 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu là 560 tỷ đồng. Có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: bậc Mầm non: 40,19%; bậc Tiểu học: 73,02 %; bậc Trung học cơ sở: 71,86%; bậc Trung học phổ thông: 57,89%. Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 27,3%; số bác sỹ/vạn dân là 6,8 bác sỹ. Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Trong đó có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện…

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương; tăng cường sự phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách; tích cực cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp đã định hướng. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,… quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi thảo luận và thông qua 8 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa, điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}