Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Xã Hội:

 

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- PV vanhien.vn tại Quảng Ngãi | Thứ Ba, 13/03/2018 17:36 GMT +7

​​(Vanhien.vn) Ngày 13/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018.  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và 14 huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

 

  Năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đề ra chỉ tiêu 01 huyện, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 60 xã, số tiêu chí đạt bình quân/xã 13,5. Trong năm tỉnh cũng sẽ triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm 3 khu dân cư kiểu mẫu tại 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2016, gồm: Xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa), xã Bình Dương (Bình Sơn) và xã Hành Minh (Nghĩa Hành) để sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra các xã vào những năm tiếp theo.

 Để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh cũng đã dự kiến nguồn lực từ ngân sách thực hiện chương trình tổng số vốn 616 tỷ đồng, trong đó Trung ương 203 tỷ đồng, tỉnh 243 tỷ đồng, huyện, xã 170 tỷ đồng.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu kế hoạch trên, cần có sự quyết tâm chính trị, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt của các huyện, thành phố. Thực tế cho thấy, địa phương nào có quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện tốt thì địa phương đó đạt kết quả tốt hơn về xây dựng nông thôn mới. Trước tiên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu ý nghĩa Chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã đề ra. Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động giúp các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiêu chí phụ trách để các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Ngoài nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, tăng cường huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện Chương trình. Tập trung phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phầnchuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

 Các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, UBND các cấp cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn; gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh.

  Tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, góp ý về các chỉ tiêu đề ra của Kế hoạch; đánh giá, phân tích các tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian đến, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện chương trình. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có cơ chế, chính sách riêng trong việc thực hiện Chương trình đối với các vùng khó khăn, miền núi để thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình ở các vùng này nhanh hơn; Kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ KH- ĐT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Ngãi được tiếp tục vay khoản tín dụng phát triển hàng năm khoảng 100 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi.

 

Ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT trình bày báo cáo

 

Năm 2017 vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động trên 3.093 tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó ngân sách Trung ương 186 tỷ đồng, ngân sách địa phương 354 tỷ đồng; vốn lồng ghép 795 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.476 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 100 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của người dân các xã xây dựng nông thôn mới 181 tỷ đồng.   

 

Ngày màu ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh

 Năm 2017, cùng với thành tựu chung về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, là năm có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất từ trước đến nay (17 xã), nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 25%. Đây cũng là năm đầu tiên trên địa bàn tỉnh có đơn vị cấp huyện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới  (huyện Nghĩa Hành), đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}