Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Giáo dục di sản: Chuyện còn để ngỏ? (Bài 3): Khó khăn “bó chân” giáo dục di sản

Giáo dục di sản: Chuyện còn để ngỏ? (Bài 3): Khó khăn “bó chân” giáo dục di sản

Nếu lịch sử là môn học “cứng” bắt buộc trong chương trình học các cấp thì giáo dục di sản được xem như môn học “mềm”

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}