Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

đổi mới  

Xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới

12/01/2016 10:00:00 SA

Đảng ta xác định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, song hành với phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

11/01/2016 9:30:00 SA

Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước cùng thời điểm thế giới bước vào kỷ nguyên hội nhập...

Văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới đề cao vai trò của văn, nghệ sỹ

07/01/2016 3:41:00 CH

"Văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn." Đây là nhận định của Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhà văn Đỗ Kim Cuông...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}