Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Khẳng định sự thống nhất trong đa dạng

07/03/2019 10:36:00 SA

Cùng với Nho Giáo – Lão Giáo - Phật giáo chiếm một vị trí không nhỏ trong đời sống Tôn Giáo – Văn Hóa của dân tộc Việt. Phật Giáo đã tạo ra một hệ thống triết lý tư tưởng hình thành từ hàng ngàn năm trước. Bên cạnh đó, Phật Giáo gần như là một nét văn hóa được phát tiết ra trong các bản luận, kinh, luật. Vì vậy, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được hình thành từ hơn 35 năm đã thực hiện một cuộc truy nguyên của Phật Giáo Việt Nam trong sự thống nhất và đa dạng dựa trên 4 khía cạnh đặc trưng: Pháp Phục, Kiến Trúc, Ngôn Ngữ, Di Sản…

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}