Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

Trí thức  

Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái: Một nhiệm kỳ nhìn lại (2010 -2015)

14/05/2015 2:21:52 CH

Trong nhiệm kỳ qua (2010-2015), hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đã có sự củng cố và phát triển, khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giới trí thức địa phương, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp CNH - HĐH của địa phương.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2010-2015

13/05/2015 7:43:18 SA

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đánh giá công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các hội thành viên Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 2010 -2015

07/05/2015 12:53:34 SA

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) sau hơn 30 năm phấn đấu, phát triển, đã trở thành tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ trí thức, văn nghệ sĩ và đại biểu các dân tộc, các tôn giáo

21/04/2015 4:00:29 SA

Theo thông tin từ CityWeb, kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/2015), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của trí thức, văn nghệ sĩ và các dân tộc, các tôn giáo đối với sự phát triển của TP; đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các dân tộc, tôn giáo TP tiếp tục đóng góp công sức, thành quả vào sự phát triển của TP trong thời kỳ mới.

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp Hội Yên Bái

20/04/2015 8:00:48 SA

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội tỉnh đã qua ba kỳ đại hội; đến nay cùng với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội Yên Bái đã được thừa nhận là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức của tỉnh và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, nằm trong hệ thống chính trị do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Huy động 'trí' để 'thức dậy' phát triển

05/03/2015 10:04:06 SA

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, trí thức luôn đóng vai trò quan trọng. Đảng ta luôn coi trí thức là một bộ phận của lực lượng cách mạng, là một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng gặp mặt các trí thức, văn nghệ sỹ

12/02/2015 12:02:59 CH

Sáng 12/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư gặp mặt các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp đón Xuân Ất Mùi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt.

Báo chí - nhà báo và sự hình thành tầng lớp trí thức hiện đại đầu thế kỷ XX

07/12/2014 1:10:32 CH

Khái niệm trí thức hiện đại ở đây được hiểu trong sự đối nghĩa với trí thức - kẻ sĩ (sẽ được giới thuyết cụ thể trong phần tiếp theo của bài viết) trong xã hội Việt Nam truyền thống. Sự hiện diện của tầng lớp trí thức hiện đại, trên thực tế, mới chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Hội thảo khoa học về Phan Khôi với văn hóa dân tộc

07/10/2014 3:37:13 SA

Nhà văn, nhà báo nổi tiếng Phan Khôi là một trí thức ưu tú của đất Quảng, đã có những đóng góp lớn trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Ý nghĩa biện chứng trong quan hệ thẩm mỹ giữa văn học, nghệ thuật và đạo đức xã hội

18/09/2014 1:40:28 CH

Văn học, nghệ thuật của bất cứ dân tộc nào, dù là một lĩnh vực tinh hoa của tầng lớp trí thức, cũng không phải ở ngoài mà nó vốn từ cuộc sống dân tộc mà ra, bao gồm hết thảy những thành phần xã hội, và luôn gắn bó với dân tộc như hình với bóng.

Một số gương mặt trí thức tiêu biểu là yếu nhân trong tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 ở Sài Gòn

13/09/2014 2:26:22 SA

Chúng tôi xin giới thiệu một số gương mặt trí thức tiêu biểu, là yếu nhân trong cuộc tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn, thông qua một số việc về tìm vũ khí trang bị cho các lực lượng khởi nghĩa, rất trí tuệ, thông minh và cũng rất ly kỳ hấp dẫn, ngay khi thực Pháp bị lật đổ và quân Nhật còn đông quân, nhiều súng.

Dư luận đồng tình với việc xử lý báo điện tử “Trí thức trẻ”

16/08/2014 1:50:37 SA

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 1171/QĐ-BTTTT đình chỉ tạm thời 3 tháng hoạt động của Báo điện tử Trí thức trẻ và phạt báo này 207 triệu đồng do đã đăng bài “Gái miền Tây và ba chứ “N” nổi danh thiên hạ” đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận.

Đình bản báo Trí thức trẻ vì bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N”

15/08/2014 7:02:06 SA

Sai phạm của báo điện tử Trí thức trẻ liên quan đến bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ”

Thủ tướng Phạm Văn Đồng với sự nghiệp văn hóa dân tộc

26/07/2014 11:00:00 CH

Trên lĩnh vực văn hoá, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vừa là nhà lý luận vừa là nhà thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, luôn luôn sử dụng trí thức văn hóa dân tộc và nhân loại trong hoạt động Cách mạng.

Giới trí thức, văn nghệ sĩ phản đối Trung Quốc

19/05/2014 4:10:21 SA

Sáng 19/5/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức mít tinh phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}