Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

biện chứng  

Mịch Quang và phép biện chứng trong nghệ thuật học dân tộc

01/02/2018 10:31:00 SA

(Vanhien.vn) Đọc các tác phẩm của học giả Mịch Quang, cái đặc điểm khoa học xuyên suốt là phương pháp luận mác xít, phép biện chứng dân tộc, khi cái duy lý và cái thực tiễn đã được đan kết...

Phát triển văn học, nghệ thuật vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn học, nghệ thuật

20/12/2015 4:14:13 SA

Mối quan hệ giữa văn học, nghệ thuật với nhân cách đạo đức của con người là mối liên hệ bản chất, biện chứng. Mối liên hệ giữa hai lĩnh vực của ý thức xã hội, của hai thành tố rất quan trọng của văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội.

Lễ hội Thánh Gióng - Một ký ức văn hóa

24/04/2015 1:14:40 SA

Chúng tôi muốn đề cập tới việc tiếp cận lễ hội nói chung và hội Gióng nói riêng từ quan điểm có tính biện chứng của nhà văn hóa học người Đức Jan Asman khi coi lễ hội như là hình thức đầu tiên của ký ức văn hóa".

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}