Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

cõi trước  

Người đến từ cõi trước

23/05/2020 9:16:00 SA

Gọi “người cõi trước”, thấy cứ xa lăng lắc, như bậc tiền bối đã quy tiên, giờ nương theo làn hương khói mà trở về. Nhưng không. “Bậc tiền bối” ấy vẫn là người trần thế, vẫn đang thở cùng bầu khí quyển với chúng ta.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}