Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

cần chia sẻ  

Thủ tướng: Dữ liệu dân cư cần chia sẻ, không phải mỗi người một mảnh

26/08/2020 9:22:00 CH

"Chúng ta đang làm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cần phải có sự chia sẻ, không phải mỗi người một mảnh, mỗi người một miếng"

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}