Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

tn tức  

Toàn cảnh văn hóa, thể thao, du lịch - Số 1189

26/08/2016 3:58:00 CH

Về cơ bản, các quy định pháp luật về quyền tác giả đã đi vào cuộc sống, đóng vai trò tích cực thúc đẩy các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật và khoa học. Các quy định pháp luật đã bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sáng tạo, nhà sản xuất và công chúng sử dụng, tạo tiền đề cho sự nghiệp văn hóa phát triển, nhất là trước xu thế hội nhập với văn hóa thế giới. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được tăng cường, tổ chức triển khai đến các đối tượng liên quan. Giới khai thác, sử dung và công chúng đã có nhận thức và bước đầu thể hiện sự tôn trọng bản quyền trong các hoạt động khai thác, sử dụng, phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, và chương trình phát sóng thông qua thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận và trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}