d5

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã thành kính dâng lên hương hồn các Anh hùng Liệt sĩ những nén tâm nhang, tri ân công ơn những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

đ2

Tuổi trẻ Thị trấn tham gia chuẩn bị nến để đặt lên các phần mộ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

 

d2

Các em học sinh tham gia thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

d3

Thân nhân các Liệt sĩ đã đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ

d6

Trước đó, trong ngày 26/7, Nhà chùa cùng các tăng ni, phật tử thị trấn tổ chức lễ cầu siêu tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là việc làm ý nghĩa mang đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, được tổ chức thường niên để  thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người có công với nước, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" để các thế hệ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.