Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Năm, 26/11/2020 17:01

Môi trường:

 

Bảo vệ môi trường trong đơn vị quân đội và địa bàn đóng quân

Vũ Anh Văn (C12, D9, E209) | Thứ Hai, 01/07/2019 19:02 GMT +7

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự thiết yếu, những năm qua Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (T.P Sông Công, Thái Nguyên) đã luôn quan tâm và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đề ra các giải pháp thiết thực đảm bảo cảnh quan môi trường trong và ngoài đơn vị luôn “xanh, sạch, đẹp”.

image001

Cán bộ, ĐVTN Chi đoàn Đại đội 12 giúp nhân dân làm đường tại Phường Lương Sơn, T.P Sông Côn, Thái Nguyên

Bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm sức khỏe bộ đội, tăng hiệu quả hoạt động quân sự của đơn vị trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Đây là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, giáo dục nâng cao năng lực và ý thức BVMT, xã hội hóa công tác BVMT trong toàn đơn vị; coi đó là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động BVMT. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong đơn vị đặc biệt là lực lượng chiến sỹ, đề ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động BVMT.

Qua hoạt động thực tế quá trình BVMT đã được cán bộ chiến sỹ Đại đội 12 hết sức quan tâm.Những năm qua, đơn vị đã tăng cường công tác dân vận và cùng với Đoàn phường Phố Cò thực hiện nhiều chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực bảo vệ môi trường như phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông, dọn dẹp nhiều kênh mương, xử lý “điểm rác thải đen” trên địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham gia thực hiện 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp đỡ bà con địa phương trên 2 địa bàn Xã Vinh Sơn và phường Lương Sơn, T.P Sông Công (Thái Nguyên), cải tạo cảnh quan môi trường, quét dọn đường xá, nạo vét kênh mương nội đồng, đặc biệt là tham gia giúp nhân dân Tổ dân phố Xộp, phường Lương Sơn mở rộng tuyến đường miền Ninh Sơn với chiều dài 3km được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. 

Muốn làm tốt hơn nữa công tác BVMT, các đơn vị cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tri thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân về BVMT. Theo đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ BVMT. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về môi trường và BVMT. Lồng ghép giáo dục về BVMT trong hoạt, học tập hàng ngày của đơn vị. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tri thức cơ bản và xây dựng ý thức tự giác tham gia BVMT cho cán bộ, chiến sĩ ở các cương vị, theo chức năng, nhiệm vụ và đặc thù đơn vị khu vực đóng quân.

image002

Vườn tăng gia thanh niên do cán bộ, ĐVTN Chi đoàn Đại đội 12 chăm sóc

Ngoài ra, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm giảm thiểu nguồn phế thải gây ô nhiễm môi trường, theo hướng phát triển bền vững.Tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng môi trường văn hóa, doanh trại quân đội chính quy, đơn vị xanh, sạch, đẹp, trồng cây, bảo vệ rừng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương thể hiện đạo đức môi trường.

Ba là: Tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể trong đơn vị, địa bàn đơn vị đóng quân. Chú trọng tăng cường phát triển năng lực quản lý và các điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động quản lý môi trường ở đơn vị. Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp nhằm cải tạo môi trường.

 

image003

Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 9 và Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phố Cò tổ chức Hội nghị giao ban nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn đóng quân

Cấp ủy, chi bộ các cấp cần đưa nội dung BVMT vào nghị quyết lãnh đạo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Tăng cường công tác tuyên truyền trách nhiệm và ý thức BVMT đối với các tổ chức, cá nhân. Phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện quy hoạch môi trường hợp lý.

Trong những năm qua, đơn vị Đại đội 12 - Tiểu đoàn 9 – Trung đoàn 209 đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình môi trường trên địa bàn đóng quân tại phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, qua đó, luôn giữ được cảnh quan môi trường của đơn vị và địa bàn đóng quân luôn sáng, xanh, sạch, đẹp, không để ô nhiễm môi trường xảy ra.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}