Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Thanh Hóa: Bá Thước chuyển biến tích cực từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hải Anh | Thứ Sáu, 05/08/2016 15:28 GMT +7

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở Bá Thước ngày càng đi vào chiều sâu góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH có sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, Ban Chỉ đạo phong trào của huyện và các xã, thị trấn được kiện toàn, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phòng Văn hóa-Thông tin huyện phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy chế, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng các phong trào thiết thực như: Hội Nông dân với phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”, Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực lao động, học tập sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội CCB với phong trào “Xây dựng gia đình CCB gương mẫu”...

Cùng với đó, Bá Thước đã chỉ đạo các xã, thị trấn  tổ chức cho các hộ dân đăng ký, trong đó có cam kết nội dung không vi phạm các tệ nạn xã hội. Cán bộ, đảng viên ở các xã, thị trấn luôn gương mẫu thực hiện các quy chế, quy ước nếp sống văn hóa, thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình và người dân thực hiện, hưởng ứng các hoạt động giúp nhau giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Lễ hội Mường Khô được huyện Bá Thước bảo tồn và phát huy trong nhiều năm qua.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Bá Thước đã và đang khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng; đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh...

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa mới, giữ gìn ANTT, khuyến học, khuyến tài, xây dựng cảnh quan môi trường, thi đua cải tiến lề lối làm việc. Cũng từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều làng văn hóa tiêu biểu trong phát triển kinh tế, như: Làng Măng (Lương Ngoại), khu phố II (Cành Nàng), làng Lương Vân (Tân Lập)…

Đến nay Bá Thước đã có 23/23 xã, thị trấn tổ chức khai trương xây dựng làng, khu phố văn hóa; 244 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa (trong đó có 188 làng, 7 phố, 14 cơ quan, 31 trường học, 4 xã, thị trấn); số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 73,42%. Những nét văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy trong mỗi gia đình, làng, bản.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lò Văn Thắng cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng, hình thành đạo đức, lối sống của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH của địa phương. Trong thời gian tới huyện tiếp tục nhân rộng mô hình gia đình, thôn, bản văn hóa tạo sức lan tỏa cho phong trào; tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở; quan tâm đào tạo cán bộ nhiệt tình, tâm huyết với công tác văn hóa.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của phong trào, gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng nhiều mô hình điển hình. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành liên quan thường xuyên tiến hành công tác thanh, kiểm tra để có đánh giá xếp loại thi đua cuối năm một cách khách quan, chân thực.

Nguồn: vanhoadoisong.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}