Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Thanh Hóa: Tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Trung Hiếu | Thứ Sáu, 02/12/2016 21:29 GMT +7

Sáng ngày 2/12, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2015.


Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Sức lan tỏa từ phong trào lớn

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Theo đó sau 15 năm triển khai thực hiện, phong trào đã có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo mọi lực lượng của toàn xã hội tham gia, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thanh Hóa đã xây dựng được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trong mọi lĩnh vực. Sau 15 năm thực hiện phong trào, toàn tỉnh hiện có 725.553/942.251 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 77% (tăng 29,8% so với năm 2000); 5.543/6.031 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn  hóa, đạt tỷ lệ 91,9% (tăng 62,1% so với năm 2000), trong đó có 4.310/6.031 làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 71,5% (tăng 59,3% so với năm 2000); 267/573 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 46,6%, trong đó 127/573 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 22,2%; 40/64 phường, thị trấn phát động xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó 11/64 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 17,2%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do MTTQ các cấp chủ trì với 5 nội dung toàn diện, thiết thực, là thành tố quan trọng trong phong trào TDĐKXDĐSVH trong 15 năm qua. Từ đó phát huy được hiệu quả, khơi dậy truyền thống cộng đồng dân cư, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, đời sống kinh tế của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp để phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng đi vào chiều sâu.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Lưu Khắc Vân - Trưởng phòng VH-VH huyện Thạch Thành cho rằng: “Việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động to lớn đến sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới và ngược lại. Thời gian qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đồng lòng, đồng sức trong việc thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, có những bước đi, cách làm phù hợp với bản sắc, phong tục, tập quán của từng địa phương, dân tộc. Phong trào TDĐKXDĐSVH  phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, bản làng, khu phố; phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của mỗi người dân, đặc biệt là tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững”.

Ông Hà Huy Tâm - Trưởng phòng VH-TT TP Thanh Hóa đã trình bày tham luận "TP Thanh Hóa 15 năm thực hiên phong trào TDĐKXDĐSVH  gắn với xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện". Theo đó, trước nhu cầu bức xúc của nhân dân về việc không có nhà văn hóa để hội họp và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng dân cư, thành phố đã có cách làm rất quyết liệt, sáng tạo, đó là việc hỗ trợ đổi đất và kinh phí xây dựng NVH phố, thôn. Thành phố đã ban hành quyết định và giao chỉ tiêu cho các phường, xã, thành lập tổ giải quyết xây dựng nhà văn hóa phố, thôn, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là nhiệm vụ chính trị của thành phố, phường, xã. Cuộc vận động xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” được chỉ đạo quyết liệt, bài bản, phố biến kế hoạch thực hiện và các chỉ thị đến tận hộ dân.

Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào khẳng định: 15 năm thực hiện phong trào: TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, phong trào đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả to lớn đạt được, sau 15 năm thực hiện phong trào vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; chất lượng của phong trào ở một số cơ sở chưa được duy trì và nâng cao, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, trong giao thông, học đường... còn nhiều khiếm khuyết, bức xúc, cần được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thường xuyên quan tâm, ra sức khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đề nghị cần chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm và ý nghĩa về “5 nội dung, 7 phong trào” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, để vừa làm tốt vai trò hướng dẫn, tổ chức thực hiện, vừa gương mẫu trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, thu hút, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia, thực hiện.

Đồng thời Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến cơ sở và Ban vận động ở khu dân cư phải được thường xuyên kiện toàn, củng cố, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, năng động, sáng tạo tìm ra nhiều cách làm mới, mô hình mới có hiệu quả, chất lượng cao. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao về cơ sở; ưu tiên đối với vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, nhằm khắc phục sự chênh lệch ở các khu vực, vùng, miền; coi trọng và đề cao chất lượng của phong trào, lấy tiêu chí, tiêu chuẩn làm cơ sở để bình xét, thẩm định, kiểm tra đánh giá và xem xét công nhận các danh hiệu văn hóa, để phong trào ngày càng phát triển vững mạnh. Tăng cường nguồn lực phát triển phong trào, ưu tiên đầu tư ngân sách chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các tiêu chí cơ sở vật chất về văn hóa; đồng thời tổ chức lồng ghép các cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới để cải tạo, xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH,TT&DL; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”, xây dựng các điểm sáng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác kiểm ta, đánh giá, phân loại chất lượng phong trào để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của phong trào giai đoạn 2016 - 2020, trước mắt tập trung cao độ, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.


Đồng chí Phạm Duy Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào.

Tại hội nghị, 84 tập thể và 37 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2015.

Nguồn: vanhoadoisong.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}