Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Tiền Giang: Huyện Châu Thành đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa

Quế Anh | Thứ Hai, 01/06/2020 15:27 GMT +7

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  (gọi tắt là Phong trào) được huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện hiệu quả. Từ phong trào này nhiều danh hiệu, tiêu chí văn hóa được nâng chất, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân địa phương.


Phong trào được triển khai thực hiện với các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức.


“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những phong trào lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với nội dung bao hàm nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Qua triển khai thực hiện Phong trào không chỉ góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mà còn nâng chất các danh hiệu văn hóa, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội huyện nhà phát triển.

Tại huyện Châu Thành, Phong trào không ngừng được củng cố nâng chất trong những năm qua. Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Châu Thành Đặng Văn Hiệp cho biết: “Phong trào được huyện triển khai thực hiện đồng bộ, với sự hưởng ứng tích cục của đông đảo nhân dân. Đặc biệt, ở các xã nông thôn mới, các tiêu chí văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chính vì vậy, mỗi năm, các tiêu chí văn hóa đều được nâng chất, tái công nhận”.
Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cấp. Các xã đạt chuẩn văn hóa đều có nhà văn hóa, phòng đọc sách, sân hoạt động thể thao... đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, vui chơi giải trí của nhân dân tại địa phương. Công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa không ngừng được đẩy mạnh, nhất là việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở... Đồng thời, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Long Hưng Nguyễn Trúc Thanh cho biết: “Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện, nhất là những hướng dẫn về mặt chuyên môn của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện mà Phong trào đã phát triển mạnh. Các tiêu chí văn hóa không ngừng được nâng chất. Đến nay, xã xây dựng hoàn thành các tiêu chí văn hóa và đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, Phong trào còn góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thực hiện nếp sống văn minh trong mỗi gia đình”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Phong trào của huyện Châu Thành vẫn còn những hạn chế như: Chính quyền một số xã, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo tương xứng với yêu cầu của Phong trào; thiếu sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện Phong trào; việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa có nơi thiếu chặt chẽ, còn nể nang…

Theo đồng chí Đặng Văn Hiệp, để Phong trào ngày càng phát triển, Phòng  Văn hóa - Thông tin huyện sẽ tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp chính quyền tiếp tục nâng chất các tiêu chí văn hóa; triển khai thực hiện Phong trào gắn việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; lấy kết quả triển khai Phong trào làm một trong những căn cứ để bình xét thi đua hằng năm đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện, tự quản trong mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực trong tham gia thực hiện Phong trào, nhất là đầu tư xây dựng, khai thác có hiệu quả công năng các thiết chế văn hóa.

Tính đến hết năm 2019, toàn huyện Châu Thành có 100% hộ đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” và có 94,25% hộ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 134/134 ấp, khu phố văn hóa; 93 cơ sở thờ tự văn hóa; 142 con đường văn hóa; 1 chợ văn hóa; 1 công viên văn hóa. Năm 2019, huyện Châu Thành xây dựng 4 xã gồm Bình Trưng, Phú Phong, Đông Hòa và Thân Cửu Nghĩa đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; đồng thời, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đều được tái công nhận và thị trấn Tân Hiệp được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Nguồn: baoapbac.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}