Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác phẩm - Tác giả:

 

Trao thưởng các bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học

Hương Thủy | Thứ Tư, 02/03/2016 23:16 GMT +7

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao thưởng các công trình, bài viết, tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật năm 2015.

Đây là giải thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện, nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.


Trao thưởng các tác phẩm loại A.


Báo cáo kết quả chọn tặng thưởng, giáo sư​-tiến sỹ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng thưởng nêu rõ năm 2015, gần 40 đơn vị, cơ quan, báo, tạp chí, nhà xuất bản và các hội giới thiệu tác phẩm.  Hội đồng đã nhận và đã xét chọn 83 tác phẩm đủ điều kiện.

Các tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn đã thống nhất trao tặng thưởng cho 19 tác phẩm trong đó loại A: 3 tác phẩm; loại B: 4 tác phẩm; loại C: 8 tác phẩm và Khuyến khích: 4 tác phẩm.

Tặng thưởng loại A được trao cho các tác phẩm sách "Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận" của phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thu; "Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc" do ​nghệ sỹ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh (tuyển chọn, tổ chức bản thảo); "Luận chiến văn chương: Quyển 3" của tác giả Chu Giang.

Các tác phẩm được tặng thưởng là các công trình, bài viết có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước... có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật.

Ban Chỉ đạo đã tặng thưởng 8 tập thể, đơn vị có những công trình, bài viết tốt về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong năm 2015.

Giáo sư-tiến sỹ Đinh Xuân Dũng cho biết trong năm 2015, hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã đạt được một số kết quả khả quan, có bước phát triển đáng mừng, trong đó, đã xuất hiện một số công trình, cụm bài lý luận, phê bình công phu, nghiêm túc, đề cập kịp thời những vấn đề thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, phân tích, đánh giá hợp lý, hợp tình những sự kiện, tác phẩm văn học, nghệ thuật, có tác dụng định hướng và tham gia phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Những cây bút lý luận, phê bình nữ có mặt trong tặng thưởng lần này nhiều hơn hai lần trước, trong đó có tác giả đoạt giải cao.

Xuất hiện một số cây bút viết về văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số và về các tác giả ở các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, qua xét chọn, Hội đồng cũng nhận thấy vẫn còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ thống một vấn đề chuyên sâu nào đó, mà phần lớn các cuốn sách là tập hợp, tuyển chọn các bài viết riêng lẻ; thiếu những tác phẩm có chiều sâu về lý luận văn nghệ, sự chưa đồng đều về chất lượng trong một tác phẩm.

Tính thuyết phục, nhuần nhuyễn trong phê bình chưa cao ở một số tác phẩm. Các công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa năng lực tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật và đề xuất những giải pháp cần thiết cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật.

Nguồn: TTXVN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}