Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

PV | Thứ Năm, 09/07/2020 22:20 GMT +7

Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội (418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ THPT
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU

A. THÔNG TIN CHUNG
I. Phương thức xét tuyển và quy định ưu tiên giữa các phương thức xét tuyển
1. Phương thức xét tuyển
Năm 2020, Trường tuyển sinh theo 05 phương thức:
1/ Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020
2/ Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.
3/ Xét tuyển học bạ THPT.
4/ Xét tuyển học bạ THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu.
5/ Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
2. Quy định ưu tiên giữa các phương thức xét tuyển
Nếu các phương thức xét tuyển trong cùng đợt và thời gian xét tuyển, thí sinh trúng tuyển từ 02 phương thức xét tuyển trở lên sẽ được xác định ngành trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên:
1/ Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020.
2/ Phương thức xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường.
3/ Phương thức xét tuyển học bạ kết hợp thi tuyển năng khiếu.
4/ Phương thức xét học bạ THPT.
II. Tổ hợp và thang điểm xét tuyển
1. Tổ hợp môn xét tuyển
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- D01: Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- D78: Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh.
- D96: Toán học, KHXH, Tiếng Anh.
- N00 (Biểu diễn nghệ thuật): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Thẩm âm, Tiết tấu).
- N00 (Sáng tác văn học): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Sáng tác tác phẩm), Năng khiếu 2 (Phỏng vấn). T
hí sinh đăng ký thi ngành Sáng tác văn học xem thêm thông tin tại đây: http://huc.edu.vn/du-kien-thong-tin-tuyen-sinh-nganh-sang-tac-van-hoc-nam-2020-6011-vi.htm để làm hồ sơ thi tuyển: 
- N05 (Tổ chức sự kiện văn hoá): Ngữ văn, Năng khiếu 1 (Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu), Năng khiếu 2 (Xây dựng kịch bản sự kiện).
2. Thang điểm xét tuyển
+ Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch quốc tế - Ngành Du lịch: Môn Tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển D01, D78 và D96 nhân hệ số 2 và xét tuyển theo thang điểm 40.
+ Các ngành, chuyên ngành còn lại: Môn thi trong các tổ hợp nhân hệ số 1, và xét tuyển theo thang điểm 30.
3. Quy định mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
Đối với các phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT và xét theo điểm thi THPT năm 2020:
- Mức chênh điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp khác là 01 điểm đối với tất cả các ngành (trừ chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa).
- Riêng chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa giữa các tổ hợp không có mức chênh điểm.

III. Chỉ tiêu

TT Trình độ
đào tạo
Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn
xét tuyển 1
Tổ hợp môn
xét tuyển 2
Tổ hợp môn
xét tuyển 3
Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1. ĐHCQ 7220201 Ngôn ngữ Anh 36 44 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
2. ĐHCQ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 68 82 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
3. ĐHCQ 7380101 Luật 36 44 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
4. ĐHCQ 7320101 Báo chí 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
5. ĐHCQ 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
6. ĐHCQ 7320201 Thông tin-Thư viện 20 25 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7. ĐHCQ 7320205
Quản lý thông tin
25 30 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
8. ĐHCQ 7320305 Bảo tàng học 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
9. ĐHCQ         7229040        Văn hóa học
9.1   7229040A Nghiên cứu văn hóa 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
9.2   7229040B Văn hóa truyền thông 32 38 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
9.3   7229040C Văn hóa đối ngoại 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
10. ĐHCQ        7220112         Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
10.1   7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 14 16 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
10.2   7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 16 19 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11. ĐHCQ         7229042        Quản lý văn hóa
11.1   7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 75 90 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11.2   7229042B Quản lý nhà nước về gia đình 18 22 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11.3   7229042C Quản lý di sản văn hóa 23 27 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11.4   7229042D
Biểu diễn nghệ thuật
0 25 N00 Năng khiếu 1        
11.5   7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa 6 24 N05 Năng khiếu 1 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh
12. ĐHCQ    7810101        Du lịch
12.1   7810101A Văn hóa du lịch 90 110 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
12.2   7810101B Lữ hành, hướng dẫn du lịch 50 60 C00 Ngữ văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
12.3   7810101C Hướng dẫn du lịch Quốc tế 50 60 D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
13. ĐHCQ 7220110 Sáng tác văn học 0 15 N00 Năng khiếu 1        
 
Ghi chú: Tổ hợp D78, D96 không áp dụng cho phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp
 
B.PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
I. Phương thức xét tuyển thẳng
Đối tượng xét tuyển
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển thẳng theo Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Quy chế Tuyển sinh Đại học năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Phương thức xét tuyển kết hợp theo Quy định của Trường.
1. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2020.
- Thí sinh tham dự và đạt tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành học của Trường khi đạt điều kiện của đối tượng xét tuyển. Cụ thể:
- Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng (Xét riêng theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Đối tượng 2: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (Giải khuyến khích trở lên) với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và Chứng nhận đoạt giải còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.
- Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương (Cụ thể: TOEFL PBT từ 450 trở lên, TOEFL IBT từ 45 trở lên) và Chứng chỉ còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi.
- Đối tượng 4: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (nhất, nhì, ba) trở lên với điều kiện môn đoạt giải có trong tổ hợp xét tuyển và Điểm học lực THPT 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt từ Khá trở lên.
- Đối tượng 5: Học sinh các trường chuyên trên toàn quốc với điều kiện môn học chuyên có trong tổ hợp xét tuyển và Điểm học lực THPT 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Khá trở lên.
- Đối tượng 6: Điểm học lực THPT 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Giỏi trở lên và Điểm trung bình cộng môn Tiếng Anh 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt từ 7.5 trở lên.
- Đối tượng 7: Chỉ xét tuyển vào chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hoá (thuộc ngành Quản lý văn hoá) đối với thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp hoặc Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thuộc các ngành về ca, múa, nhạc;
+ Thí sinh có năng khiếu nghệ thuật đoạt giải cá nhân chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong các cuộc thi nghệ thuật cấp tỉnh/ thành phố trở lên;
+ Thí sinh có năng khiếu nghệ thuật thi đỗ vào vòng chung kết xếp hạng các cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật do các đài truyền hình, đài phát thanh các tỉnh, thành phố và Trung ương tổ chức.
- Đối tượng 8: Chỉ xét tuyển vào ngành Sáng tác văn học đối với thí sinh sau đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật quốc gia, quốc tế; đạt giải thưởng chính thức trong các cuộc thi sáng tác văn học của Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội và Báo/tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật như Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Văn nghệ Công an, Diễn đàn văn nghệ, Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm;
+ Đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn;
- Đối tượng 9: Chỉ xét tuyển vào ngành Báo chí đối với các thí sinh đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
+ Có tối thiểu 03 tác phẩm thuộc loại hình báo in thuộc một trong các thể loại: Tin sâu, Bài phản ánh, Phỏng vấn, Bình luận, Ký/tản văn (có xác nhận của tòa soạn;
+ Điểm học lực THPT 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt loại Giỏi trở lên;
2. Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành học của Trường (trừ đối tượng 7, 8, 9). Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau (xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm trung bình cộng Môn, trung bình cộng Học lực được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
3. Điều kiện phụ trong xét tuyển
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh:
+ Đối tượng 1, 2, 4: môn đạt giải phải là môn Tiếng Anh.
+ Đối tượng 05: phải là học sinh chuyên Anh.
+ Đối tượng 06: điểm trung bình cộng môn Tiếng Anh 05 kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) đạt từ 8.0 trở lên.
4. Chỉ số phụ trong xét tuyển
Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng đáp ứng điều kiện xét tuyển và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự sau:
1/ Đối tượng 2;
2/ Đối tượng 3;
3/ Đối tượng 4;
4/ Đối tượng 9;
5/ Đối tượng 5;
6/ Đối tượng 6.
Trong trường hợp vẫn còn nhiều thí sinh cùng đáp ứng và vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tiếp tiêu chí phụ của các đối tượng theo thứ tự sau:
1. Loại giải (Từ giải cao đến thấp: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích);
2. Điểm IELTS và tương đương (Từ điểm cao đến thấp);
3. Điểm trung bình cộng học lực THPT 05 học kỳ (Từ điểm cao đến thấp);

III. Phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT
1. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT vào tất cả các ngành, chuyên ngành học (trừ các ngành/ chuyên ngành thi năng khiếu) của Trường khi đủ các điều kiện dưới đây:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020 hoặc được xét đạt tốt nghiệp tại kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Tổng điểm trung bình cộng 05 học kỳ trong học bạ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.
- Điểm trung bình cộng từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên.
- Hạnh kiểm 05 học kỳ liên tiếp trong học bạ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) xếp loại khá trở lên.
2. Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh được Đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
Xét tuyển học bạ 03 môn (Trung bình cộng kết quả 05 học kỳ từng môn) theo các tổ hợp xét tuyển.
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
* Điểm trung bình cộng từng môn = (HK 1 Lớp 10 + HK 2 Lớp 10 + HK 1 Lớp 11 + HK 2 Lớp 11 + HK 1 Lớp 12) / 5
* Điểm xét tuyển = (Điểm TBC môn 1 + Điểm TBC môn 2 + Điểm TBC môn 3) + Điểm ưu tiên
* Trong đó:
- Điểm TBC môn 1, môn 2, môn 3 là điểm trung bình cộng 05 học kỳ: Học kỳ 1,2 Lớp 10; Học kỳ 1,2 Lớp 11 và Học kỳ 1 Lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Điểm TBC từng môn và Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
3. Chỉ số phụ trong xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
IV. Phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT kết hợp điểm thi Năng khiếu (Đối với ngành Sáng tác văn học; chuyên ngành Biểu biễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa)
1. Đối tượng xét tuyển
Các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành, chuyên ngành có tổ hợp năng khiếu N00, N05 (Ngành Sáng tác văn học; chuyên ngành Biểu biễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa thuộc ngành Quản lý văn hóa) và đủ các điều kiện dưới đây:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020 hoặc được xét đạt tốt nghiệp tại kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) phải đạt từ 5.0 trở lên.
- Hạnh kiểm 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) xếp loại khá trở lên.
2. Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh dự thi các ngành/ chuyên ngành nghệ thuật phải dự thi năng khiếu tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
+ Đối với ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành Tổ chức sự kiện:
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
* Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn = (HK 1 Lớp 10 + HK 2 Lớp 10 + HK 1 Lớp 11 + HK 2 Lớp 11 + HK 1 Lớp 12) / 5
* Điểm xét tuyển = Điểm thi năng khiếu + Điểm TBC môn Ngữ văn +
Điểm ưu tiên
* Trong đó:
- Điểm TB môn Ngữ văn là điểm TB 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
- Điểm TB môn, điểm thi năng khiếu và điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
+ Đối với ngành Sáng tác văn học:
Thí sinh phải dự thi 02 vòng: Sơ tuyển và Chung tuyển. Thí sinh đạt điểm thi vòng sơ tuyển sẽ được dự thi vòng chung tuyển.
* Điểm trung bình cộng môn Ngữ văn = (HK 1 Lớp 10 + HK 2 Lớp 10 + HK 1 Lớp 11 + HK 2 Lớp 11 + HK 1 Lớp 12) / 5
* Điểm xét tuyển = (Điểm vòng chung tuyển (02 môn) + Điểm TBC môn Văn) / 3 + Điểm ưu tiên
* Trong đó:
- Điểm TBC môn Ngữ văn là điểm TBC 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
- Điểm TBC môn, điểm thi vòng sơ tuyển, chung tuyển và điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Nếu thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm môn Sáng tác tác phẩm cao hơn.
3. Chỉ số phụ trong xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp N00: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn.
- Đối với tổ hợp N05: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Năng khiếu 1 cao hơn.
4. Nội dung thi và quy trình tổ chức thi
4.1. Ngành Quản lý văn hóa
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu:  đến hết ngày 20/07/2020.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Kết quả của các môn thi năng khiếu sẽ kết hợp với điểm trung bình cộng môn Ngữ Văn 05 học kỳ (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành thí sinh đã đăng ký.
- Thời gian dự kiến thi năng khiếu: ngày 15/08-18/08/2020.
- Chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật
Tổ hợp N00 (Ngữ văn-Năng khiếu 1-Năng khiếu 2).
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;
+ Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu;
- Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa;
Tổ hợp N05 (Ngữ văn-Năng khiếu 1-Năng khiếu 2);
+ Môn Năng khiếu 1: Chọn 1 trong các loại hình: Thanh nhạc, Múa, Tiểu phẩm sân khấu;
+ Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện;
4.2. Ngành Sáng tác văn học
Trường tổ chức 2 vòng thi Sơ tuyển và Chung tuyển cụ thể như sau:
Vòng sơ tuyển
+ Thí sinh gửi tác phẩm dự tuyển về Hội đồng tuyển sinh của Trường theo số lượng tối thiểu (1 tác phẩm nhưng không giới hạn số tác phẩm tối đa) ứng với một trong các thể loại sau: Thơ; truyện ngắn, ký, tản văn, tùy bút; tiểu thuyết, trường ca, kịch; tiểu luận, nghiên cứu - phê bình văn học, dịch thuật văn học.
+ Yêu cầu: thời gian nộp tác phẩm sơ tuyển từ nay đến hết ngày 20/07/2020. Tác phẩm được đánh máy trên khổ giấy A4. Đối với tác phẩm đã được in hoặc đăng tải, cần photo toàn văn bao gồm cả trang bìa.
+ Công bố kết quả sơ tuyển: trước ngày 30/07/2020.
- Vòng chung tuyển:  Dự kiến Ngày 15/08-18/08/2020.
 + Thi hai môn: Sáng tác tác phẩm theo chủ đề thuộc một trong các thể loại trên trong thời gian 3 tiếng; Phỏng vấn trực tiếp về các tác phẩm đã nộp sơ tuyển; quan niệm văn chương và những hiểu biết về đời sống văn học hiện nay.
Quy định về ưu tiên cộng điểm đối với các thí sinh ngành Sáng tác văn học:
- Ưu tiên cộng 01 điểm cho các đối tượng sau:
+ Đạt giải Ba, Khuyến khích trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh/Thành phố môn Ngữ văn.
+ Có tác phẩm đã đăng tải trên các báo, tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật và được Hội đồng tuyển sinh Trường đánh giá đạt chất lượng tốt.
+ Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt 4.0 trở lên hoặc TOEFL PBT từ 437 trở lên, TOEFL IBT từ 41 trở lên còn thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi và Điểm học lực môn Ngữ văn 05 học kỳ liên tiếp (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) từ Khá trở lên.
+ Có tác phẩm văn học đã xuất bản được Hội đồng tuyển sinh Trường đánh giá có chất lượng tốt hoặc có triển vọng.
- Ưu tiên cộng 1,5 điểm cho các đối tượng sau:
+ Đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi HSG cấp Tỉnh/Thành phố môn Ngữ văn.
+ Đạt giải trong các cuộc thi sáng tác văn học của các Hội Văn học nghệ thuật, các tạp chí địa phương; các cuộc vận động sáng tác của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cơ quan báo chí truyền thông của trung ương.
Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 ưu tiên cao nhất trong số các đối tượng ưu tiên trên
5. Lưu ý dành riêng cho thí sinh xét tuyển các ngành, chuyên ngành năng khiếu
Thí sinh đăng ký xét tuyển Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật, chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hoá; Ngành Sáng tác văn học bằng tổ hợp xét tuyển N00, N05 bắt buộc phải nộp hồ sơ Đăng ký dự thi Năng khiếu, hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và lệ phí thi, lệ phí hồ sơ trực tiếp về Trường trước ngày 20/07/2020.
V. Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1. Đối tượng xét tuyển
  - Thí sinh xét đạt tốt nghiệp trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tổ hợp thi và đăng ký xét tuyển vào Trường không có môn thi nào có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
2. Nguyên tắc xét tuyển
Thí sinh được Đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
3. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Ngành Du lịch (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế) và Ngành Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 6.0 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
4. Chỉ số phụ trong xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp C00:  Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Ngữ văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm môn Tiếng Anh cao hơn.
C. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ LỆ PHÍ
I. Hồ sơ
1. Phương thức xét tuyển thẳng
Danh mục hồ sơ và thời hạn hồ sơ thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020
2. Phương thức xét tuyển kết hợp theo Quy định của Trường
Đối tượng 1:
Danh mục hồ sơ và thời hạn hồ sơ thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020
Đối tượng còn lại (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):
Danh mục hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu Quy định của Bộ GD và ĐT đối với đối tượng 1, Theo mẫu của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đối với đối tượng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân
- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia (Đối với đối tượng 2, 8).
- Bản photocopy công chứng Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố (Đối với đối tượng 4).
- Bản photocopy công chứng Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế (IELTS hoặc TOEFL PBT, TOEFL IBT) (Đối với đối tượng 3).
- Giấy xác nhận học sinh trường chuyên (Đối tượng 5).
- Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thuộc ngành ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 7).
- Bản photocopy Giải thưởng ca, múa, nhạc (Đối với đối tượng 7).
- Bản photocopy Giải thưởng văn học nghệ thuật (Đối với đối tượng 8).
- Bản photocopy các bài báo đã công bố có xác nhận của cơ quan báo chí (Đối với đối tượng 9).
- Bản photocopy công chứng học bạ 05 học kỳ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12) (Đối với tất cả các đối tượng).
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
3. Phương thức xét tuyển học bạ THPT
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).
+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân.
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.
+ Bản photo công chứng học bạ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2 sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thời gian cụ thể Trường sẽ thông báo trên website www.huc.edu.vn).
4. Phương thức xét tuyển học bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu
+ Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (theo mẫu của Trường).
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).
+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân.
+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
+ Bản photo công chứng học bạ THPT (Trừ Học kỳ 2 Lớp 12).
+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2019 trở về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2020. Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1, đợt 2 sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thời gian cụ thể Trường sẽ thông báo trên website www.huc.edu.vn).
5.Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
- Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
- Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn.
II. Thời gian nhận hồ sơ
1. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng:  
Theo Lịch Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020
2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp theo Quy định của Trường:
Trước ngày 20/07/2020.
3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ:
+ Đợt 1: 30/05 - 20/07/2020.
+ Đợt 2: 15/08 - 15/09/2020.
+ Đợt 3: 10/10 - 31/10/2020.
+ Đợt 4 (Nếu có): 10/11 - 30/11/2020.
4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT kết hợp điểm thi năng khiếu:
Trước ngày 20/07/2020.
5. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
Theo Quy chế Tuyển sinh năm 2020, Lịch tuyển sinh năm 2020.
III. Địa chỉ nhận hồ sơ
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh, qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế-Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Số 418 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 0243.8511.971 (máy lẻ: 102;103;104)
IV. Lệ phí
- Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: 350.000đ/hồ sơ
- Hồ sơ xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng
Đối với thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh, thí sinh gửi lệ phí bằng cách chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Chủ tài khoản: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Số tài khoản: 21210000556765
Ngân hàng: Thương mại và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Chi nhánh: Tây Hồ
Nội dung: Lệ phí xét tuyển + Số CMND

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}