Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của đảng viên

Phạm Yến | Thứ Tư, 12/12/2018 15:55 GMT +7

Vanhien.vn - Nhằm phát huy vai trò của đảng viên, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm tại cơ quan, đơn vị, địa phương… thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với việc sinh hoạt nền nếp, bám sát tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương… những buổi sinh hoạt chi bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

2_1

Đồng chí Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang dự, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Chi bộ điện lực thành phố Tuyên Quang

Chi bộ thôn Hưng Kiều 2, là một trong những chi bộ điển hình thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang). Bà Đặng Minh Xây, Bí thư chi bộ thôn Hưng Kiều 2 cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ năm 2014, Chi bộ thôn Hưng Kiều 2 đã tiến hành chia tổ theo từng khu trong thôn. Chi bộ có 49 đảng viên, được chia làm 3 tổ, mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó. Các tổ trưởng, tổ phó của mỗi tổ sẽ có nhiệm vụ nắm bắt tình hình của tổ, thống nhất các ý kiến muốn phát biểu, thảo luận của tổ mình sẽ đưa ra trong cuộc họp chi bộ thôn. Bên cạnh đó, ngoài các thông tin thời sự trên địa bàn tỉnh… Ban chi ủy của Chi bộ sẽ chuẩn bị trước các nội dung sẽ đưa ra trong cuộc họp chi bộ. Những nội dung này chủ yếu là các vấn đề của chi bộ, của thôn, có liên quan mật thiết đến đảng viên, người dân trong thôn… Do có sự đổi mới, tổ chức sinh hoạt nền nếp nên tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ luôn đạt từ 95% trở lên (số đảng viên vắng mặt đều có lý do chính đáng); các đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

3

4

Một buổi sinh hoạt chi bộ ở Chi bộ điện lực thành phố Tuyên Quang trực thuộc Đảng bộ Công ty điện lực Tuyên Quang

Ông Nguyễn Công Tâm, đảng viên chi bộ thôn Hưng Kiều 2 chia sẻ: Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nên các cuộc họp của chi bộ chúng tôi diễn ra trong không khí dân chủ, đảng viên nào có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đưa ra trong cuộc họp để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Nội dung cuộc họp phong phú hơn, bên cạnh việc triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ của tháng tới… thì những vấn đề như thu nộp đảng phí, chi tiêu trong chi bộ cũng được công bố rõ ràng… tạo ra tâm lý thoải mái cho các đảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên chúng tôi đều hiểu rõ mọi vấn đề, nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của chi bộ cũng như của thôn xóm…

5

Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

Anh Đoàn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã An Tường cho biết: Đảng bộ xã An Tường có 36 chi bộ trực thuộc với tổng số 875 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian qua, Đảng ủy xã đã quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến tất cả đảng viên và các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy chế đã đề ra, mỗi quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần và nội dung sinh hoạt tập trung vào các vấn đề thực tiễn gắn với địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ phải quản lý chặt chẽ đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên để tăng cường sức mạnh cho tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc về dự sinh hoạt chi bộ ở chi bộ được phân công phụ trách ít nhất 1 quý 1 lần; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt… đối với tất cả các chi bộ…

 

Qua đó, đã tạo được sự nề nếp trong sinh hoạt ở tất cả các chi bộ trực thuộc. Hằng năm, Đảng bộ xã có 90% chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 95%  đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 75% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã nêu cao được ý thức trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ; đảng viên tích cực gương mẫu trong việc thực hiện các công việc chung của địa phương, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin tưởng. Từ đó, tạo sự đoàn kết trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, an ninh trật tự được giữ vững…

6

Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

Đồng chí Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang có 11 đảng bộ trực thuộc, 490 tổ chức cơ sở đảng, 3.489 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 54.900 đảng viên. Trong những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư; ban hành Kế hoạch Dự sinh hoạt chi bộ và trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường dự sinh hoạt chi bộ, kết hợp trao đổi nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở, ban tổ chức cấp ủy cấp huyện…

7_1

Các đảng viên chi bộ thôn Hưng Kiều 2, xã An Tường tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, chuyên viên về dự sinh hoạt với 93 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Qua đó, phát hiện cách làm hay, sáng tạo và những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện quy trình, nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng ở chi bộ, tổ chức cơ sở đảng… Từ đó, kịp thời trao đổi nghiệp vụ, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên…

Đồng chí Trịnh Ngọc Tân cũng cho biết thêm, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong các loại hình chi bộ. Qua đó, mỗi loại hình chi bộ sẽ có những nội dung sinh hoạt phù hợp, sát với vai trò, chức năng, điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương… Đồng thời, tiếp tục thực hiện kế hoạch về dự sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ cơ sở; hằng năm, tiến hành sơ kết, tổng kết kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, tìm giải pháp khắc phục… nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương…/.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}