Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Tuyên Quang: Gần ba năm thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng của Na Hang (Bài 1)

Xuân Bân - Quang Đán | Thứ Hai, 19/11/2018 16:47 GMT +7

(Vanhien.vn) “Na Hang là huyện vùng cao phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang 110km. Na Hang đã có nhiều chuyển biến tích cực sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết để Na Hang hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2015 -2020”. Đó là ý kiến của đồng chí Vân Đình Thảo (bên phải- ảnh dưới), Tỉnh uỷ viên tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Huyện uỷ Na Hang.

Ảnh: Vũ Quang Đán

Bài 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

Từ cuối năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang triển khai Kế hoạch thực hiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những dấu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ".

Ban Thường vụ Huyện uỷ Na Hang đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tổ chức thực hiện nghị Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huyện uỷ Na Hang đã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả thiết thực.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở Na Hang đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Na Hang ngày 23/4/2018. Ảnh: Internet 


Tuy vậy, việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị quy định, quy chế của cấp trên của một số cấp uỷ cơ sở ở Na Hang có lúc chưa kịp thời, xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên ở một số cơ sở có lúc chưa chặt chẽ. Số kê khai tài sản thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong 3 năm qua,  qua kiểm tra đều kê khai trung thực.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diến biến’’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch quán triệt học tập chỉ thị; đồng thời xây dựng chương trình hành động học tập rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm của tập thể và cá nhân các đồng chí cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên và hội viên theo nhiệm vụ được giao. Sau học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cán bộ, đảng viên và nhân dân có những chuyển biến tích cực, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Tàm, xã Sơn Phú (Na Hang). Ảnh: Vũ Quang Đán

 Để thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Huyện uỷ Na Hang đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Triển khai tổ chức, quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp đảng viên mới, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch. Hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Na Hang giai đoạn 1940-2010; tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Na hang (tháng 4/1947 - tháng 4/2017). Tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI với 16 thí sinh tham gia. Huyện uỷ chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở sưu tầm, khai thác tư liệu, xây dựng đề cương chi tiết cuốn lịch sử, truyền thống của các chi, đảng bộ cơ sở và cơ quan đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo.

Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang xây dựng, ban hành Đề án về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức cơ quan khối Đảng và đoàn thể huyện giai đoạn 2015 - 2021. Kết quả đã tinh giản biên chế được 11 trường hợp, nghỉ hưu đúng tuổi 65 trường hợp, nghỉ theo Nghị định số 108/2014 NĐ - CP của Chính phủ 45 trường hợp, góp phần làm cho bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 và duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015-2020 được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Việc sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo đối với các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện Na Hang và đảng uỷ các xã, thị trấn thực hiện  theo đúng quy trình.

Công tác cán bộ của Huyện uỷ Na Hang được thực hiện đồng bộ các khâu: Tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý theo phân cấp cán bộ, trẻ hoá đội ngũ cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; từng bước chuẩn hoá một số chức danh cán bộ từ huyện đến cơ sở.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy huyện Na Hang đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang căn cứ chương trình nhiệm kỳ để xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành các Quy trình của Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của cấp trên theo yêu cầu; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Na Hang đã ban hành 10 kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện hoàn thành 8/9 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 34 lượt tổ chức đảng và 8 cấp ủy viên. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Na Hang đã xem xét thi hành kỷ luật 9 đảng viên vi phạm (trong đó: 2 đảng ủy viên; 1 phó bí thư chi bộ). Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo 2 đảng viên; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 2 đảng viên, khai trừ 5 đảng viên. Cấp cơ sở thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên.

 Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định, trong mốc báo cáo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ Na Hang thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên. Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Na Hang đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng đều, đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được ưu điểm, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế của các cấp uỷ và tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Na Hang.

(Đón đọc Bài 2: Phát triển nông nghiệp hàng hóa)

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}