Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 31)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Tư, 08/07/2020 07:43 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Tranh minh hoạ: Chiến tranh Nam – Bắc triều: Lê – Mạc phân tranh. Nguồn: Internet.

Kỳ 31

Trong biệt thự của mình ở Đông Kinh, đêm đã khuya mà Khiêm Vương Mạc Kính Điển vẫn còn thao thức. Trong cuộc chiến năm 1570 ở Thanh Hóa, Khiêm Vương thốt nhiên bị bệnh nhưng về Đông Kinh, nay sức khỏe đã trở lại bình thường, Khiêm Vương lại có thể cầm quân ra trận. Điều quan tâm hiện nay của Mạc Kính Điển không phải là sức khỏe mà vấn đề là tại sao Bắc Triều đã đem hết thao lược, dốc toàn lực rồi mà vẫn không tiêu diệt được Nam triều, còn thiếu một nhân tố gì trong binh pháp đây? Chợt Mạc Kính Điển đập tay xuống bàn:

-Phải rồi, phải lấy lại Nghệ An-Thuận Hóa để tạo gọng kìm, phía Bắc đánh vào, phía Nam đánh ra kẹp Nam Triều vào giữa mà tiêu diệt thì chắc chắn sẽ thành công.

-Bay đâu.

-Dạ.

-Cho gọi tướng Nguyễn Quyện vào đây.

-Dạ.

Nguyễn Quyện là con Thượng thư Nguyễn Thiến, trong vụ Phạm Quỳnh, Phạm Giao năm 1551 đã cùng cha, bố vợ Lê Bá Ly và nhiều anh em của hai nhà chạy về với Nam Triều, nhưng sau khi Nguyễn Thiến và Lê Bá Ly đã mất, Nguyễn Quyện nghe lời Nguyễn Bỉnh Khiêm là thầy học, tháng 8 năm 1557 lại cùng em là Nguyễn Miễn quay về với nhà Mạc. Nguyễn Quyện bước vào chào Mạc Kính Điển và hỏi:

-Khiêm Vương có kế hoạch gì mới chinh phạt Nam Triều chăng?

Mạc Kính Điển nói:

-Tướng quân chuẩn bị thuyền và 5 vạn quân cùng ta đánh Nghệ An.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Tháng 7 mùa hạ năm 1573, quân Mạc dùng 300 chiến thuyền cùng 5 vạn quân do Nguyễn Quyện đi tiên phong, Mạc Kính Điển làm chủ soái theo đường biển tiến vào sông Cả (sông Lam), cờ quạt rợp trời, khí thế hùng mạnh. Trấn thủ Nghệ An của Nam Triều là Nguyễn Bá Quỳnh đang ngồi uống trà ở tư dinh thì có thám mã về báo: 

-Dạ bẩm quan tổng trấn.

-Có việc gì?

-Dạ, bẩm 5 vạn quân và 300 chiến thuyền nhà Mạc do Mạc Kính Điển trực tiếp chỉ huy đã tiến vào sông Cả.

-Hả, sao bây giờ mới báo. Bay đâu, tất cả lên mặt thành chuẩn bị chiến đấu.

-Dạ, tuân lệnh tổng trấn.

Trong khi quân lính ào ào lên mặt thành thì Nguyễn Bá Quỳnh thu vén vàng bạc tư trang rồi bỏ trốn. Nguyễn Quyện bao vây tấn công thành Nghê An. Quân Lê không ai chỉ huy chiến đấu. Mọi người nháo nhác hỏi:

-Quan Trấn thủ đâu?

-Nghe nói quan trấn thủ chạy trốn rồi.

Một lính trên mặt thành hỏi xuống:

-Chúng tôi đầu hàng có được tha mạng không?

Mạc Kính Điển đáp:

-Đầu hàng sẽ được tha chết. Ai chống cự giết không tha.

-Dạ. 

Một lát sau mặt thành kéo cờ trắng, cổng thành mở toang. Quân Lê tay không khí giới cầm cờ trắng lũ lượt ra hàng. Mạc Kính Điển tha cho tất cả và biên chế vào quân Mạc. Một tướng Lê là Hoàng Quận Công Thái Bá Chiến chạy đến Bố Chính thì bị Nguyễn Quyện bắt và đem về Đông Kinh hành hình. Quân Mạc từ trấn trị đánh nống ra và chiếm được Nghệ An.

Trong tổng hành Dinh ở Vạn Lại-An Trường, Trịnh Tùng nhận được cấp báo:

-Dạ, cấp báo, Mạc Kính Điển đem quân đánh Nghệ An, tổng trấn Nghệ An Nguyễn Bá Quỳnh không đánh đã bỏ chạy. Nghệ An đã mất vào tay nhà Mạc rồi ạ.

Trịnh Tùng nổi giận:

-Thằng Nguyễn Bá Quỳnh đồ ăn hại. Bay đâu.

-Dạ.

-Cho gọi các tướng Nguyễn Cảnh Hoan, Phan Công Tích vào đây.

-Dạ.

Nguyễn Cảnh Hoan và Phan Công Tích tiến vào.

Trịnh Tùng nói:

-Mạc Kính Điển đã lấy được Nghệ An, sẽ hình thành thế gọng kìm Nam đánh ra, Bắc đánh vào để tấn công ta. Nam Triều ta nguy to rồi. Ba tướng đem 5 vạn quân vào lấy lại Nghệ An bằng mọi giá.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh Tiết chế.

Quân Nam Triều vừa tới đất Nghệ An thì quân Mạc đã rút khỏi thành. Khi quân Lê vào thành, Nguyễn Cảnh Hoan hỏi một tên lính Lê hàng Mạc nhưng trốn lại:

-Tại sao Mạc Kính Điển rút lui? Mạc Kính Điển có mưu kế gì chăng?

-Dạ bẩm chủ tướng, nghe nói quân Mạc hết lương thực, đi vơ vét bách tính Nghệ An nhưng ở đây chiến tranh liên miên, đồng ruộng bỏ hoang, dân vô cùng đói khổ nên quân Mạc không vơ vét được gì ạ.

Quân Nam Triều lại làm chủ Nghệ An. Trịnh Tùng cho Thái Phó Vi Quận Công Lê Khắc Thận, con lão tướng Lê Bá Ly vào trấn thủ Nghệ An, gọi hai tướng Nguyễn Cảnh Hoàn, Phan Công Tích về trấn thủ Thanh Hóa. Năm sau quân Mạc lại tiến đánh Nghệ An, tổng trấn Lê Khắc Thận đầu hàng. Trịnh Tùng nổi giận:

-Đao phủ đâu.

-Dạ.

-Đem con của Thận là Lê Tuần, Lê Khoái, Lê Thám ra chém.

-Dạ, tuân lệnh Tiết chế.

-Bay đâu.

-Dạ.

-Mời các tướng Lại Thế Khanh, Nguyễn Cảnh Hoan, Phan Công Tích vào dinh.

-Dạ.

Ba tướng bước vào hành lễ:

-Kính chào Tiết chế. Tiết chế cho gọi?

-Ba tướng quân đem 5 vạn quân giải phóng Nghệ An.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.

Ba tướng đem 5 vạn quân vào đến Nghệ An. Cũng giống như năm 1573, quân Mạc chưa đánh đã rút ra ngoài Bắc. Từ đó nhà Mạc hoàn toàn mất Nghệ An.

Cùng với đạo quân Mạc đánh Nghệ An, còn có 60 chiến thuyền của quân Mạc chở 1 vạn quân do Lập Bạo chỉ huy vượt biển đánh vào Thuận Hóa, cờ vàng rợp trời, buồm trắng rợp biển miền Trung. Lập Bạo hỏi tên tùy tướng dẫn đường:

-Đây là đâu?

-Dạ bẩm tướng quân, đây là Minh Linh, cách thủ phủ Ái Tử của Nguyễn Hoàng 10 dặm.

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}