Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 32)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 09/07/2020 08:03 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Tranh minh hoạ: Tiên chúa Nguyễn Hoàng (1525 – 1613). Nguồn: Internet

Kỳ 32

Lập Bạo ra lệnh:

-Đổ bộ lên bờ, chuẩn bị chiến đấu.

-Dạ, tuân lệnh.

Quân Mạc rời thuyền đổ bộ lên bờ thuộc làng Hồ Xá và làng Lạng Uyên thuộc Minh Linh. Chiều sang, Lập Bạo đang ngồi trong hành dinh uống rượu, chợt có tùy tướng vào báo:

-Dạ, có sứ giả của Nguyễn Hoàng muốn vào gặp tướng quân.

-Cho vào.

-Dạ.

Hai người lính khênh một chiếc hòm màu son, đi theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp. Cả ba cúi đầu hành lễ:

-Chào tướng quân, chúa công chúng tôi muốn giảng hòa với tướng quân để dâng đất Thuận Hóa này về cho nhà Mạc. Đây là chút lễ mọn chúa công tôi gửi tặng tướng quân.

Lập Bạo sai mở hòm, nắp hòm vừa bật ra thì một luồng ánh sáng từ trong hòm hắt ra chói lòa, một hòm đầy vàng bạc châu báu ngọc ngà. Lập Bạo sướng quá cười ha hả:

-Ha!ha!ha!...Ta đã nghe danh Nguyễn Hoàng từ lâu, nay quả là người biết điều. Thế còn người đẹp này cũng là quà tặng ta chăng? Tên nàng là gì?

Thiếu nữ e lệ trả lời, hai má như hoa đào:

-Thiếp tên là Ngô Thị. Chiều nay nếu tướng quân đến ngôi Đình Tranh cách đây hai dặm uống rượu hội thề với chúa công Nguyễn Hoàng thì đêm nay thiếp là quà tặng của tướng quân.

Lập Bạo nghe tiếng nói của Ngô Thị hay như tiếng nhạc, hai mắt đẹp đưa tình lung linh, hai má như hoa đào đỏ rực thốt nhiên như bị thôi miên liền nhận lời:

-Ta sẽ đến. Nàng nói phải giữ lấy lời nha.

-Đa tạ tướng quân, hẹn gặp lại đêm nay.

Bóng đêm xuống dần bao phủ miền Ái Tử. Lập Bạo chỉ đem theo vài tùy tùng đến nơi Nguyễn Hoàng hẹn lễ dự thề. Đến một con đường hẹp gần Đình Tranh, cây cối rậm rạp thì phục binh quân Nguyễn đổ ra đánh giết. Lập Bạo bị giết ngay tại trận. Trong khi đó, một đạo quân Nguyễn khác đã bao vây quân Mạc ở Minh Linh và xông vào chém giết. Hầu hết quân Mạc gục chết ở miền đất xa lạ, số còn lại đầu hàng, được Nguyễn Hoàng cho sống trên đất Cồn Tiên, đặt ra 36 phường. Từ đó nhà Mạc mất hẳn miền Thuận Hóa, không nhòm ngó đến nữa.

Năm 1573 do giang sơn Nam Triều trở nên vững chắc nên Trịnh Tùng nói với vua Lê Thế Tông phong Lại Thế Khanh, Hoàng Đình Ái làm Thái phó, Vũ Sư thước là Trào Quận Công, Nguyễn Hữu Liêu là Dương Quận Công.

Năm 1572 đại thần nhà Mạc là Nguyễn Kính mất, mai táng tại quê nhà Cần Kiệm, Thạch Thất, Sơn Tây, được nhà Mạc truy tặng Tây Kỳ Vương. Nguyễn Kính phục vụ cả 5 đời vua Mạc, các con đều là đại thần nhà Mạc, cho đổi họ Nguyễn sang họ Mạc và phong chức tước, như Mạc Nguyên là Thái Bảo Phú Quốc Công, Mạc Ngọc Liễn là phò mã nhà Mạc, tước Thái Bảo Đà Quốc Công Chưởng Phủ Sự, Mạc Hữu Mệnh là võ tướng cao cấp.

Một sáng trong tư dinh ở Đông Kinh, Mạc Kính Điển đang ngồi uống trà thì có tùy tướng vào báo:

-Dạ bẩm Khiêm Vương, có tướng Nguyễn Quyện xin vào gặp.

-Cho vào.

-Dạ.

Nguyễn Quyện vào hành lễ:

-Xin kính chào Khiêm Vương.

-Chào tướng quân, xin mời ngồi. Bay đâu, rót nước.

-Đa tạ Khiêm Vương.

Sau một lượt trà, Mạc Kính Điển hỏi:

-Tướng quân có việc gì chăng?

Nguyễn Quyện nói:

-Chỉ là mạt tướng thấy nay chúng ta đã mất đất Thuận Hóa thì nên quyết tâm đánh chiếm Nghệ An để thực hiện chiến lược gọng kìm, trong đánh ra ngoài đánh vào Thanh Hóa thì mới tiêu diệt được Nam Triều. Mạt tướng xin dẫn quân vào Nghệ An một chuyến nữa.

Mạc Kính Điển nói:
-Tướng quân nói chính hợp ý ta. Ta cũng đang định mời tướng quân đến để bàn việc này. Mai tướng quân đem 3 vạn quân đánh Nghệ An, ta đem 5 vạn quân đánh Thanh Hóa để phân tán lực lượng Trịnh Tùng, ta hỗ trợ cho nhau, may ra chiến thắng.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Quân Mạc lại lần nữa tấn công Nghệ An, Thanh Hóa. Tại hành dinh ở Vạn Lại-An Trường, Trịnh Tùng đang họp các tướng lĩnh. Trịnh Tùng nói:

-Ta vừa được thám mã về báo, Nguyễn Quyện đã đem 3 vạn quân tấn công Nghệ An, Diễn Châu, Mạc Kính Điển đang tấn công Yên Định, Thụy Nguyên, Mạc Ngọc Liễn đang đánh Đông Sơn. Nay ta ra lệnh:

-Các tướng Lại Thế Khanh, Phan Công Tích, Nguyễn Cảnh Hoan đem 4 vạn quân vào cứu Nghệ An. Đạo quân này do Lại Thế Khanh chỉ huy. Ta sẽ thống soái các tướng và quân đội chặn đánh Mạc Kính Điển ở Thanh Hóa.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.

Hôm sau, đạo quân Nam Triều ở Thanh Hóa do Trịnh Tùng đi trung quân, Vũ Sư Thước, Nguyễn Hữu Liêu đi tiên phong, Trịnh Bách, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh, Trịnh Đỗ, Trịnh Đức và Hà Thọ Lộc đi hậu quân. Trịnh Tùng đóng đại quân ở Chiêu Sơn. Trịnh Tùng sai Thái phó Hoàng Đình Ái, Đô Diễn, Thạch Quận Công và Phan Văn Khải đem quân cứu Thụy Nguyên (Thiệu Hóa), Nông Cống, Đông Sơn. Hoàng Đình Ái đóng quân ở núi Tiên Mộc. Đối diện với quân của Hoàng Đình Ái là quân của Mạc Ngọc Liễn, đối diện với quân của Trịnh Tùng là quân của Mạc Kính Điển. Quân Mạc Kính Điển đang tiến đến các sôngYên Định, Thụy Nguyên, hữu ngạn sông Chu.

Từ Diễn Châu, quân của Lại Thế Khanh tiến tới vùng đồng bằng có núi Lèn Hai Vai đã thấy quân của Nguyễn Quyện dàn trận. Bên cạnh Nguyễn Quyện có các tướng Mạc Hữu Mệnh. Lại Thế Khanh cũng cho quân dàn trận. Lại Thế Khanh mắng Nguyễn Quyện:

-Thằng phản nghịch, ngươi đã từ Bắc Triều chạy về Nam Triều. Nam Triều đối xử hậu với cha con ngươi sao ngươi lại bỏ Nam Triều về lại nhà Mạc. Bay đâu ra bắt thằng giặc này cho ta.

Lại Thế Khanh nói xong có tiếng quát:

-Thằng giặc tráo trở chớ chạy.

Mọi người nhìn thì ra là Phan Công Tích đang thúc ngựa xông ra, bên quân Mạc, Mạc Hữu Mệnh cưỡi con ngựa đen phi ra tiếp chiến. Hai tướng xáp nhau đánh được 10 hiệp thì Mạc Hữu Mệnh quay ngựa chạy, quân Mạc núng thế rút lui. Lại Thế Khanh xua quân truy kích, đến một nơi địa thế hiểm trở gần Lèn Hai Vai, quân Nam Triều nghe chiêng trống nổi lên bốn mặt và những trận tên như mưa dội xuống. Hàng nghìn quân của đạo tiên phong quân Nam Triều ngã gục. Lại Thế khanh biết là trúng kế mai phục, hạ lệnh cho hậu quân rút lui. 1 vạn quân Nam Triều bị giết, tướng Phan Công Tích tử trận trên lưng ngựa. 

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}